Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laikina ekspozicija ir parodos

Į nuolatinę Valstybės pažinimo centro ekspoziciją įsilieja ir ją papildo laikinos parodos bei ekspozicijos dalys, kurių autoriai - Lietuvą garsinantys meno kūrėjai, mokslininkai bei švietimo atstovai. Šiuo metu Centre veikia 4 fizinės parodos bei virtuali paroda Pergalingos 1989-ųjų Kūčios: Molotovo-Ribbentropo pakto nuvainikavimas, taip pat ekspozicija papildyta naujovėmis - futbolininko Cristiano Ronaldo marškinėliais bei dovana Lietuvai - DNR molekulėje užkoduotu Lietuvos himnu. 

Jau įvykusias parodas galite rasti Archyvo skiltyje.