Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laikina ekspozicija ir parodos

Į nuolatinę Valstybės pažinimo centro ekspoziciją įsilieja ir ją papildo laikinos parodos bei ekspozicijos dalys, kurių autoriai – Lietuvą garsinantys meno kūrėjai, mokslininkai bei švietimo atstovai. Šiuo metu Centre veikia 4 fizinės parodos bei virtuali paroda Pergalingos 1989-ųjų Kūčios: Molotovo-Ribbentropo pakto nuvainikavimas, taip pat ekspozicija papildyta naujovėmis – futbolininko Cristiano Ronaldo marškinėliais, dovana Lietuvai – DNR molekulėje užkoduotu Lietuvos himnu ir interaktyviu stendu „Skaidrink Lietuvą“.

Jau įvykusias parodas galite rasti Archyvo skiltyje.