Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Metodinė medžiaga mokytojams

Atnaujinta 2022 m. kovo 11 d. 
Valstybės pažinimo centras papildo metodinę medžiagą nauju interaktyviu nuotoliniu žaidimu K-11! Žaidimas kviečia pasitikrinti žinias apie nepriklausomos Lietuvos įvykius. Žaidime rasite 11 simbolinių klausimų, kurie susiję su žiniasklaida, aplinkosauga, sportu, menu ar muzika ir puikiai tinka naudoti pamokų metu.
Žaidimą rasite čia

_____

Ugdymo plėtotės centro organizuotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvių rezultatas – pedagogams skirta mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“.

Leidiniu siekiama paskatinti mokytojus vesti pamokas netradicinėje aplinkoje – Valstybės pažinimo centre – bei kartu su mokiniais gilintis į demokratiškos valstybės ir jos institucijų veikimo principus, aiškintis piliečių reikšmę valstybės kūrime ir valdyme, gilintis į būdus spręsti visuomenei aktualias problemas. Mokomąją medžiagą sudaro 16 pamokų planų: pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, etikos, tikybos ir pradinio ugdymo.

UPC atstovų teigimu, rengiant šią medžiagą svarbiu reikalavimu buvo kiekvienos veiklos teminės ir dalykinės integracijos atskleidimas, susietas su dalykų bendrųjų programų temine sritimi ir trumpu susijusių temų aprašu. Tokiu būdu kiekvienam pamokai besiruončiam mokytojui suteikiamas tiek platesnis integracijos galimybių suvokimas, tiek galimybė patyrinėti kitų dalykų bendrųjų programų temines sritis.

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus čia vesti savo suplanuotas pamokas ir išnaudoti unikalią aplinką kaip alternatyvą klasei, o ekspoziciją pritaikyti konkretiems mokymosi tikslams.