Tradicijos. 3 užduotis

Tradicijos. 3 užduotis

Muzika vienija. Visi turime savo mylimiausias dainas ir melodijas. Taip pat ir su tautomis. Tiek Lietuvoje gyvenantys lenkai, rusai, žydai, vokiečiai ar totoriai, tiek ir kitos tautos įvairiais gyvenimo laikotarpiais dainuoja savo liaudies dainas. Darbymečiu – vienokias, per šventes – kitokias.

Užduotis. Parenkite garso įrašą, kuriame pristatytumėte jums labiausiai patikusią pasirinktos tautos liaudies dainą, ir atsiųskite jį. Papildomas balas bus skiriamas komandoms, kurios įrašys gyvai atliekamą pasirinktą kūrinį. Įgyvendintą užduotį fiksuokite ir siųskite el. paštu misija2019@prezidentas.lt arba publikuokite socialiniuose tinkluose Facebook ar Instagram, žymėdami grotažyme #misija2019 iki lapkričio 30 d.