Naujienos

#Laisvės kelionė: gegužė

Gegužės mėnesio iššūkis. Antanas Smetona – profesionalus teisininkas, kuris kartu su kitais politiniais aktyvistais dalyvavo valstybingumo kūrimo procese. 1917 m. Vilniaus konferencijos metu išrinktoje Lietuvos Taryboje buvo paskirtas pirmininku, o praėjus keleriems metams tapo Valstybės tarybos pirmininku. Nieko keista, kad po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo, 1919 m. balandžio 4 d., A. Smetona tapo pirmuoju Lietuvos prezidentu. Prezidento pozicijoje antrą kartą įsitvirtino kaip Lietuvių tautininkų sąjungos narys, 1926 d. įvykus kariniam perversmui. Be konkurencijos prezidentavo iki pat 1940 m. birželį įvykusios Sovietų Sąjungos okupacijos.

A. Smetona – kontroversiškai vertinamas prezidentas, dažnai kritikuojamas už „kieta ranka“ vykdytą politiką ir autoritarines valdymo gaires.

Užduotis. Niekas taip nedžiugina, kaip geras darbas – suorganizuokite savo gatvės ar parko švarinimosi talką, iškelkite inkilą, pasodinkite medelį ar kitais būdais pradžiuginkite save bei savo aplinką. Akimirkas filmuokite ir videomedžiagą siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės

Pasivaikščiojimas Sibire

2016 m. projekto „Misija Sibiras“ ekspedicija keliavo tvarkyti didžiausių lietuvių tremtinių kapinių buvusios SSRS teritorijoje. 5000 km nuo Lietuvos nutolusioje Igarkoje ekspedicijos dalyviai susidūrė ne tik su iššūkiais ir nuolatiniu darbu, bet ir tebegyva mūsų šalies istorija, kurią jie siekia skleisti ir grįžę į Lietuvą.

Paroda „Pasivaikščiojimas Sibire“ – būdas kiekvieną lankytoją supažindinti su svarbia Lietuvos istorijos dalimi ir paskatinti pilietinį aktyvumą. Užsukusieji į šią parodų erdvę akimirkai nukeliami į tolimąją Igarką – šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiamos įvairios interaktyvios priemonės. Parodoje pateikiamos žinios apie projektą „Misija Sibiras“, dalyvių dienoraščių citatos ir  nuotraukos iš 2016 m. ekspedicijos. Čia pat įsikūrusioje stotelėje virtualios realybės akinių pagalba lankytojas gali savo akimis išvysti kaip atrodo Igarkoje esančios kapinės ar „Misija Sibiras’16“ stovyklavietė.

Organizatorių teigimu, paroda skatina ne prisirišti prie mokslinių faktų, o pajausti ir išgyventi ekspedicijos dalyvių Sibire patirtas emocijas. Tokiu būdu tiesiami tiltai tarp tų, kuriems tremčių istorija žinoma vien iš vadovėlio ir tų, kurie išgyveno ją patys, o kiekvienas parodos lankytojas padrąsinamas būti ne tik istorijos stebėtoju, tačiau ir jos dalyviu.

#Laisvės kelionė: balandis

Balandžio mėnesio iššūkis. Jonas Basanavičius buvo talentingas gydytojas, ilgus metus Bulgarijoje gydęs net patį šalies vadovą kunigaikštį Ferdinandą. Šis asmuo taip pat uoliai dalyvavo įvairiose veiklose, susijusiose su lietuvių tautos išsivadavimu iš carinės Rusijos imperijos. Vienas svarbiausių jo nuopelnų yra tai, kad 1883 m., reziduodamas Prahoje, kartu su kitais bendraminčiais parengė spaudai pirmąjį lietuvišką laikraštį „Aušra“. Be kita ko, Basanavičius vadovavo Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) organizaciniam komitetui, įdėjo daug pastangų, kad 1907 m. būtų įsteigta Lietuvių mokslo draugija, ir t. t. Turbūt didžiausia šio Lietuvos patriarcho svajonė išsipildė 1918 m. vasario 16 d., po ilgo ir sudėtingo proceso pasirašius Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Jonas Basanavičius jau 1917 m. buvo autoritetas daugeliui būsimos Lietuvos valstybės kūrėjų. Tad pasiruoškite nuotykių kupinai kelionei ir aplankykite vieno iškiliausių Lietuvos istorijos herojų gimtuosius namus Ožkabaliuose!

Užduotis. Nuvykę į Jono Basanavičiaus gimtinę Vilkaviškio rajone esančiuose Ožkabaliuose, įsiamžinkite prie Basanavičiaus gimtojo namo. Nuotrauką siųskite mums laisveskelione@prezidentas.lt

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės. 

Leidinys šeimoms „Pažink Lietuvą"

Valstybės pažinimo centras pristato naujieną – užduočių sąsiuvinį šeimoms „Pažink Lietuvą“! Nuo šiol į centrą atvykusios šeimos su mažaisiais lankytojais galės įsitraukti į žinių bei atradimų kupiną kelionę, atliekant įvairioms ekspozicijos dalims pritaikytas užduotis. Keliaudami po Valstybės pažinimo centro erdves šeimos nariai galės drauge balsuoti dėl bendrų taisyklių, susipažinti su Prezidento darbotvarke ar iš pateiktų detalių pasigaminti savo ordiną. Nespėjusiems įveikti užduočių pirmojo apsilankymo metu, siūlome jas nagrinėti namuose ar dar kartą sugrįžti į Valstybės pažinimo centrą!

Viena iš užduočių sąsiuvinio šeimoms autorių, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė Milda Laužikaitė teigia, jog kurti leidinį buvo tiek įdomu, tiek sudėtinga bei dalinasi savo mintimis apie kūrybinį procesą ir jo rezultatą.

Sudėtingiausia ar įdomiausia užduotis buvo...

... galvoti apie pilietiškumą iš vaiko perspektyvos. Mane labai įkvėpė mintis paskatinti mamas ir tėčius susimąstyti apie ugdymo ir demokratijos principų dermę – tai išties įdomi dilema. Tikiuosi, jog tėvai ir vaikai diskutuos šia tema. Taip pat nelengva buvo kūrybos pradžia, kai bandėme suderinti visų į šį procesą įsitraukusių pusių perspektyvas, suprasti, kokį įrankį, padėsiantį šeimoms su mažaisiais lankytojais, reikia sukurti, kas veiks geriausiai. 

Kurdami šį leidinį, galvojome apie...

... mažus, ikimokyklinio amžiaus vaikus, jų mamas ir tėčius. Įsivaizdavome, kad vaikštant po Valstybės pažinimo centrą tėvams gali būti sunku užmegzti pokalbį, „išversti“ rimtą medžiagą apie valstybę, visuomenę, pilietiškumą į vaikų kalbą. Mažamečius lankytojus vertinome kaip rimtus ir orius piliečius, su kuriais nepelnytai  mažai kalbamasi apie valstybę, demokratiją, žmogaus teises ir kitus viešus reikalus. 

Tyrinėti Valstybės pažinimo centrą su šiuo leidiniu naudinga, nes...

... užduočių sąsiuvinis padės užmegzti suaugusiųjų ir mažųjų lankytojų pokalbį, pavers apsilankymą tikra buvimo kartu, bendravimo patirtimi. Pasiūlymai veikti – piešti, balsuoti, stebėti, atrasti sąsajas su savo gyvenimu, diskutuoti – padės kiek kitaip, per asmeninę prizmę pažvelgti į valstybės simbolius, pilietinio gyvenimo ritualus, faktinius duomenis. Tikimės, jog šios užduotys leis „prisijaukinti“ šias temas, bent šiek tiek pajusti, kad ir pats valstybingumas yra nuolatinės kūrybos, mąstymo ir bendravimo rezultatas. 

Dar įdomesnis apsilankymas Valstybės pažinimo centre – jau nuo balandžio 1 d.!

Mokomoji medžiaga. Pamokos Valstybės pažinimo centre

2016 m. rudenį Ugdymo plėtotės centro organizuotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvių rezultatas – pedagogams skirta mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“.

Leidiniu siekiama paskatinti mokytojus vesti pamokas netradicinėje aplinkoje – Valstybės pažinimo centre – bei kartu su mokiniais gilintis į demokratiškos valstybės ir jos institucijų veikimo principus, aiškintis piliečių reikšmę valstybės kūrime ir valdyme, gilintis į būdus spręsti visuomenei aktualias problemas. Mokomąją medžiagą sudaro 16 pamokų planų: pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, etikos, tikybos ir pradinio ugdymo. 

UPC atstovų teigimu, rengiant šią medžiagą svarbiu reikalavimu buvo kiekvienos veiklos teminės ir dalykinės integracijos atskleidimas, susietas su dalykų bendrųjų programų temine sritimi ir trumpu susijusių temų aprašu. Tokiu būdu kiekvienam pamokai besiruončiam mokytojui suteikiamas tiek platesnis integracijos galimybių suvokimas, tiek galimybė patyrinėti kitų dalykų bendrųjų programų temines sritis.

Susipažinkite su mokomąja medžiaga čia.

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus čia vesti savo suplanuotas pamokas ir išnaudoti unikalią aplinką kaip alternatyvą klasei, o ekspoziciją pritaikyti konkretiems mokymosi tikslams.

„Knygos ir žmonės“. Politinės minties raida

Valstybės pažinimo centras drauge su interneto dienraščiu Bernardinai.lt kviečia geriau pažinti skirtingų laikotarpių politinę mintį ir atpažinti ją šiandienos politiniame mąstyme. Valstybės pažinimo centro ekspozicijoje randamuose įrašuose įvairių laikotarpių politinės minties idėjas pristato filosofai doc. dr. Naglis Kardelis ir prof. Alvydas Jokubaitis, grožinių literatūros kūrinių rekomendacijas pateikia a. a. prof. Leonidas Donskis.

Daugiau