Naujienos

Tarptautinis forumas

Spalio 26 d. vyks tarptautinis forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“.

Forumo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pranešėjai iš Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pasidalins kūrybinių ir kultūrinių industrijų indėlio darniam vystymuisi įžvalgomis ir pavyzdžiais. Forume bus pristatytas naujausias darnaus vystymosi ir kultūros sąsajas nagrinėjantis tyrimas, keturis metus vykdytas tarptautinės mokslininkų grupės.

Paralelinėse forumo sesijose, kurios vyks Valstybės pažinimo centre ir Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje, valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kūrybinių industrijų ekspertai, mokslininkai ir praktikai diskutuos apie ekonominę ir socialinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus kuriamą vertę, kultūros vaidmenį darniam regionų vysytmuisi.

Dėl tarpsektorinio temos pobūdžio, nubrėžiančio sąsajas su ekonomikos, švietimo, socialinės apsaugos sritimis, forumo tikslinė auditorija yra ne tik kultūros sektoriaus atstovai, bet ir kitų  sričių specialistai.

Renginį organizuoja Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, bendradarbiaudama su partneriais: Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Valstybės pažinimo centru, Lietuvos savivaldybių asociacija, Šiaurės šalių nevyriausybinėmis organizacijomis. Forumą globoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Forumą remia LR kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 

Registracijos formą galima pildyti iki spalio 21 d. 

Mokytojų dirbtuvės

Valstybės pažinimo centre prasidėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės. Į šias dirbtuves Ugdymo plėtotės centras pakvietė dalyvauti 24 pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, pradinio, dorinio ugdymo ir tikybos mokytojus. Mokytojai ne tik susipažįsta su Valstybės pažinimo centro ekspozicijomis, bet ir dirbdami grupėmis rengia pamokų ar mokomųjų veiklų planus, kuriais galės naudotis visi Lietuvos pedagogai ir vesti savo dalyko pamokas netradicinėje erdvėje – Valstybės pažinimo centre.

Pirmosios dirbtuvės vyko 2016 m. rugsėjo 28 d. Jose mokytojai gilinosi į tiriamosios veiklos metodikos ypatumus, į mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo galimybes, susipažino su pilietiškumo ugdymo tikslais, uždaviniais ir metodinėmis rekomendacijomis.

Mokytojai dalykų grupėse aptarė, kaip šias temas integruos į kuriamus savo dėstomojo dalyko pamokų ar mokomųjų veiklų planus. Antrąją dirbtuvių dieną mokytojai gilinsis į savo dalyko metodiką, išsamiau susipažins su Valstybės pažinimo centro eksponuojama medžiaga, kurs ir pritaikys metodus interaktyvioms veikloms Valstybės pažinimo centre.

Trečiąją dirbtuvių dieną numatoma parengtus pamokų ar mokomųjų veiklų planus išbandyti su mokiniais ir po refleksijos savo dalyko grupėje koreguoti parengtą medžiagą.

Tikimasi, kad parengta medžiaga bus pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo procesą netradicinėje erdvėje ir kartu paskatinimas patiems kurti savo pamokų ar mokomųjų veiklų planus, dalyko ugdymo procesą pateikti įdomiai, patraukliai ir interaktyviai.

Rinkimų agitacija – vertink kritiškai

Agitacinis procesas prieš rinkimus, kurio metu kandidatai siekia supažindinti rinkėjus su savo įsitikinimais ir politine programa, pelnyti jų palankumą, vadinamas rinkimų kampanija. Joje agituojant naudojamos skirtingos priemonės: nuo tradicinių skrajučių, reklaminių klipų, susitikimų su gyventojais iki šiandien vis populiaresnės politinės reklamos socialiniuose tinkluose.

Visi kandidatai siekia įtikinti žmones balsus atiduoti už juos, todėl kiekvienas rinkėjas turi kritiškai įvertinti girdimus pažadus ir agitaciją. Čia 8 patarimai, kaip kritiškai vertinti gaunamą informaciją rinkimų agitacijos metu:

1. Apsispręsk, kas tau svarbu. Užuot balsavęs už sąrašo viršuje esančius kandidatus, pabandyk įvertinti, kuris kandidatas gali iš tiesų daryti įtaką sritims, kurios tau rūpi.

2. Vertink informacijos šaltinius. Vertindamas žiniasklaidoje pateikiamą nuomonę apie kandidatus ar partijas, įsigilink kas ir kodėl tą nuomonę dėsto. Pagalvok, ar tie žmonės gali būti šališki, pasidomėk, kokį turinį šie šaltiniai pateikė praeityje.

3. Domėkis valdžios institucijomis ir jų galiomis. Tai padės įvertinti, kaip duoti pažadai dera su institucijų galiomis, t. y. ar yra reali galimybė, kad pažadai bus įgyvendinti. Pagalvok, ar žadami dalykai apskritai yra realūs.

4. Venk statistikos pinklių. Rinkiminės kampanijos metu kandidatai savo argumentus dažnai remia statistika ir įvairiais skaičiais. Kartais informacija pateikiama be konteksto, akcentuojant tik „palankius“ duomenis. Analizuok, kaip pateikiami duomenys buvo surinkti ir kas juos surinko.

5. Atpažink sukčiavimą. Visi kandidatai siekia, kad rinkėjai balsuotų už juos, todėl kartais mėgina sumenkinti konkurentų pozicijas interpretuodami bei nukreipdami argumentus prieš juos pačius.

6. Numatyk ateitį pagal praeitį. Rinkimai ir pažadai – neatsiejamai susiję. Politiko patikimumą įvertinti pagal jo pažadus yra sudėtinga, tačiau tu gali analizuoti kandidato praeitį. Kaip už kandidatą buvo balsuojama anksčiau, ką kandidatas nuveikė iki šiol?

7. Stebėk savo emocijas. Pasistenk atskirti loginį argumentavimą nuo apeliavimo į emocijas, kurias bandoma paveikti spekuliuojant svarbiais simboliais ar sąvokomis, tiesiogiai nesusietomis su programa ar kita dalykine informacija. Politikai nori tau patikti, todėl kartais kursto stiprias emocijas, pavyzdžiui, viltį ar baimę. Priimdamas agitaciją emocionaliai tampi šališkas, t. y. reaguoji tik į tą informaciją, kuri patvirtina tavo poziciją ir esi linkęs atmesti priešingus argumentus.

8. Nepasiduok lozungams ir abstrakcijoms. Nesileisk paveikiamas skambių žodžių, gilinkis į jų prasmę. Pavyzdžiui, jei kandidatai žada geresnį gyvenimą, tvarką ar saugumą, perklausk, ką reiškia geresnis gyvenimas, kieno bus tvarka ir pan.

Kelionė tau

Su Lietuva, jos gamta, istorija, kultūra, žmonėmis galite susipažinti keliaudami. Valstybės pažinimo centras dalinasi devyniais maršrutais iš ekspozicijos, kuriuos parengė įvairios kultūros įstaigos, iniciatyvos ar kelionių po Lietuvą entuziastai. Atsisiųskite žemėlapius ir leiskitės į kelią!

 

Senovės lietuvių kunigaikščių pėdsakais

Nuo Spėros ežero Širvintų rajone iki Maišiagalos piliakalnio Vilniaus rajone. Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius kviečia į paslaptingą kelionę kunigaikščių pėdsakais.

Susipažinsite su Rytų Lietuvos kultūros pilkapiais, kuriuose bemaž tūkstantį metų buvo laidojami mirusieji. Nuostabiais reginiais apdovanos Gudulinės šventvietė Kukaveitis, kurioje XIV a. buvo iškilmingai sudeginti Algirdo palaikai. Tai vienintelė senovės lietuvių kunigaikščio laidotuves menanti vieta.

Atsisiųsti maršrutą

 

Totoriai „Tvano“ metu

Kas bendro tarp Keturiasdešimties Totorių kaimo, Vilniaus Aukštutinės pilies bokšto, Lukiškių aikštės, Žaliojo tilto, Kauno pilies, Kėdainių senamiesčio ir Trakų pusiasalio? Šiose vietose XVII a., kuris dėl Rusijos ir Švedijos antpuolių vadinamas „Tvanu“, lankėsi Abiejų Tautų Respubliką ištikimai gynę totoriai.

Viešoji įstaiga „Paveldo projektai“ ragina atkreipti dėmesį į šią, vieną ilgiausiai Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų. Totoriai per šimtmečius išlaikė savo tradicijas, buvo ištikimi LDK gyventojai. Jie su pasididžiavimu vykdė savo prievoles valdovams, todėl tapo ypatingu skirtingų kultūrų sugyvenimo pavyzdžiu. Susivieniję prieš didžiausias negandas, jie stojo ginti krašto, nepaisydami pavojaus gyvybei ir šeimai.

Atsisiųsti maršrutą

Daugiau „Paveldo projektų“ kelionių

 

Pagramančio karalystė

Tarp Šilalės ir Tauragės besidriekiančio Pagramančio regioninio parko direkcija rekomenduoja išbandyti dviračių bei automobilių trasą svarbiausioms vietos vertybėms atrasti.

Pasirinkęs rekomenduojamą maršrutą, gali susipažinti su Pagramančio bažnytkaimio centrinės dalies urbanistika, kultūros paveldo vertybėmis, unikalia Jūros ir Akmenos upių slėnių sandara: šlaitais, atodangomis, rėvomis, parko piliakalniais, Lylavos upeliu, Tamošaičių akmeniu, Genių, Gudlaukio ąžuolais.

Trukmė: 5 val. Maršruto ilgis: 35 kilometrai.

Atsisiųsti maršrutą

 

Juros periodo parkas Papilėje

Geologas Simonas Saarmann rekomenduoja patyrinėti Šiaurės Lietuvą. Papílė ir jos apylinkės Lietuvoje turi išskirtinę reikšmę: Ventõs upės atodangose mokslininkai rado juros periodo (mezozojaus eros) uolienų, kuriose gausu fosilijų. Dabar jos paskelbtos geologiniais paminklais ir yra svarbiausi Ventõs regioninio parko gamtos objektai, turintys pasaulinę reikšmę.

Fosilijos – tai išlikusios (suakmenėjusios) kadaise gyvenusių gyvų organizmų liekanos ar veiklos žymės. Dėl evoliucijos negrįžtamumo jos vertinamos kaip žemės sluoksnių amžiaus rodikliai. Fosilijų galima gausiai prisirinkti Papilės miestelio apylinkėse – Šaltiškių molio karjere.  

Atsisiųsti maršrutą

 

Žydų paveldo ženklai Kėdainiuose

Kėdainių krašto muziejus siūlo susipažinti su Lietuvos žydų istorija bei papročiais Kėdainiuose.

Čia jie gyveno nuo XVII a. iki 1941 m. Mieste yra gana nemažai išlikusių jų paveldo ženklų: trys sinagogos, gyvenamieji namai, žydiški simboliai ant pastatų, paminklinės lentos ir meninės kompozicijos, kapinės bei masinių žudynių vieta Daukšių kaime.  

Trukmė: 2-3 val.

Atsisiųsti maršrutą

 

Tarpukario modernizmas Šiauliuose

Viešoji įstaiga „Architektūros fondas“ rekomenduoja apžvelgti Šiaulių miesto tarpukario architektūros panoramą. Per XX a. karus dukart sugriauto ir vėl atstatyto miesto centre šiandien ryškūs ir tarpukario modernizmo stiliaus pėdsakai. Į ekskursijos maršrutą įtraukti ne tik įdomiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai, bet ir tarpukario laikotarpiu susiformavusios viešosios miesto erdvės.

Ekskursijos metu galite susipažinti su Šiauliuose miesto inžinieriais dirbusių Karolio Reisono ir Vlado Bitės darbais, taip pat architektų Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, Eriko Mendelsono bei kitų žymių architektūros meistrų projektuotais pastatais.

Trukmė: 4-5val.

Atsisiųsti maršrutą

Daugiau „Architektūros fondo“ kelionių

 

Kalbančios Vilniaus skulptūros

Modernaus meno centras kviečia atrasti 15 kalbančių skulptūrų Vilniaus centre.

Ieškokite lentelių prie skulptūrų, nuskenuokite kodą ir Jums paskambins legendinis JAV muzikantas Frankas Zappa, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, su prancūzišku akcentu kalbantis rašytojas Romainas Gary.

Atsisiųsti žemėlapį bei instrukcijas

 

Vladislovo Sirokomlės keliais

„...jeigu kilnus jausmas nesieja žmogaus su gimtosiomis vietomis, reikia keliauti“, – rašė garsiausias XIX a. Vilnijos krašto poetas, dramaturgas, publicistas Vladislavas Sirokomlė (tikr. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz).

Išsiruošti į kelionę jo keliais rekomenduoja Bareikiškėse įsikūręs rašytojo vardo muziejus. Kelionė per Nemėžį link Medininkų, aprašyta paties V. Sirokomlės, šiandien suteikia galimybę pamatyti netoli Vilniaus mažiausiai žmogaus paliestą kraštovaizdį. Tai ir poilsio būdas, ir savojo krašto pažinimas.

Maršruto ilgis: 66 kilometrai.

Atsisiųsti maršrutą

 

Algimanto apygardos partizanų kovų takais

Pasiryžę 12,5 km ilgio pažintiniam maršrutui Šimonių girioje (Anykščių raj.) aplankys svarbias Algimanto apygardos partizanų kovų vietas: buvusias slėptuves (bunkerius), vadavietes, partizanų kapines. Nederėtų praleisti ir Butkiškio kaime stūksojusios Jovaišų šeimos sodybos, kurioje buvo įkurta Algimanto apygardos, vėliau – Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vadavietė. Iš jos vadovauta visam pasipriešinimo judėjimui Aukštaitijoje.

Išsiruošti į kelionę kviečia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Jų puslapyje esančią išsamią informaciją apie maršruto objektus galima pasiekti skanuojant QR kodus pažintinio tako informaciniuose stenduose. 

Atsisiųsti maršrutą

Žaidimas „Aš – filotopas“

Savo kraštą pažinti galima pačiais įvairiausiais būdais: pėsčiųjų žygiuose gamtoje, lankant atminties vietas, architektūros ekskursijose. Tai darančius žmones galima vadinti filotopais, išvertus iš graikų kalbos – vietovės mylėtojais. Galbūt norėtum tapti vienu iš jų?
 
Priimk Valstybės pažinimo centro iššūkį geriau pažinti Lietuvos istoriją, dalyvauk filotopų žaidime ir laimėk prizą.
 
2016-aisiais minimos 150-osios Prezidento Kazio Griniaus gimimo metinės. Kviečiame susipažinti su išskirtine knygnešio, lietuviškos spaudos platintojo, talentingo politiko, atsidavusio gydytojo asmenybe.
 
Koks būsimasis Prezidentas buvo jaunystėje? Ką veikė laisvalaikiu? Kas buvo jo geriausias draugas? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus surasi keliaudamas po K. Griniaus jaunystės miestą – Marijampolę. Rask paslėptus daiktus su mįslėmis, įmink jas ir sudėliok įdomiausių Prezidento jaunystės faktų mozaiką.
 
Žaidimo taisyklės:
 
Misija 2016: Prezidento K. Griniaus jaunystė
Teritorija: Marijampolės miestas
Trukmė: ~2 val.
Atstumas: 2 km
Prizas: kvietimas į Prezidentui K. Griniui skirtą šventę prezidentūroje 2016 m. gruodį
Pirmojo iš penkių lobių koordinatės: 54°33'25.4"N 23°20'39.1"E
Užuomina: ieškoti turi ne ant žemės ir ne padangėj, ką inkilėlis saugo medy prie Šešupės kranto.

Savanorystė

Kviečiame savanoriauti studentus, norinčius pagilinti politologijos, istorijos, sociologijos žinias ir įgyti naudingos darbo patirties.

Valstybės pažinimo centrui reikalingi savanoriai, galintys skirti 3-4 valandas savaitgaliais (lanksčiu grafiku) padėti darbuotojams priimti lankytojus. Taip pat ieškome studentų, gebančių tvarkyti vaizdinę bei garsinę medžiagą. Jie galėtų prisidėti pildydami ekspozicijos turinį planšetiniuose kompiuteriuose. Visi savanoriai bus išsamiai supažindinami su ekspozicija bei gaus sertifikatus.

Susidomėjusius kviečiame teirautis daugiau informacijos bei siųsti savo gyvenimo aprašymus elektroniniu paštu: lina.kancyte@prezidentas.lt

Daugiau