Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kas yra Valstybės pažinimo centras?

Valstybės pažinimo centras yra vieta, kur galite sužinoti:

  • kas yra valstybė,
  • kaip Lietuvoje priimame sprendimus,
  • kaip Jūs galite prisidėti prie Lietuvos ateities,
  • kaip Lietuvoje sprendžiame problemas.

Toliau Valstybės pažinimo centrą vadinsime Centru.

Centre Jūs galite pamatyti Lietuvai svarbius daiktus.

Taip pat Centre Jūs sužinosite apie Lietuvos istoriją.

Tai, ką galima pamatyti Centre, vadiname paroda.

Lankytojas – tai žmogus, kuris apsilanko Centre.

Lankytojai gali pasakyti, ką galvoja apie Centro parodą.