Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Šeimos sekmadienis II Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje

Šeimos sekmadienis II Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje
2020.01.26

Nors nepasižymėję nutrūktgalviškais Don Kichoto nuotykiais, kadaise riteriai gyveno ir Lietuvoje. Tačiau ar ir kur jie prapuolė pasibaigus viduramžiams? Besikurianti Šaulių sąjunga neretai pasitelkdavo palyginimą su XX a. riteriais, o ir šiandien, apibūdindami kilnius žmones, sakome, kad šie turi „riteriškų savybių“. Pirmąjį šių metų šeimos sekmadienį, sausio 26 d., 14 val. drauge su istoriku Norbertu Černiausku kviečiame į intriguojančią paiešką: kas ir kokie yra šiandienos riteriai?

Mažiesiems (ir ne tik!) skirtoje knygoje „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“, N. Černiauskas įrodo: riteriai Lietuvoje gyvena ir dabar. Tikrai! Tik truputį kitokie negu prieš 500 metų. Juk nėra ko norėti, kad dabartiniai riteriai kaip kokioje senovėje jodinėtų žirgais užsidėję sunkius šarvus, puldinėtų drakonus, o puotų metu mėtytų apgraužtas kulšis po stalais. Dabar laikai kitokie, todėl ir riteriai kitokie. Tad kaip atpažinti juos šiandien? Arba kaip jais pamažu tapti? Pabandykime viską nuosekliai išsiaiškinti. Imkimės nepaprastai įdomaus tyrimo. Gal žurnalistinio, gal ir detektyvinio. O gal net visai rimto ir beveik istorinio!

DĖMESIO! Dėkojame už susidomėjimą, registraciją į renginį baigta.