Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konkurso „Žalioji odisėja ‘24“ dalyvių EKO dizaino objektų paroda

Konkurso „Žalioji odisėja ‘24“ dalyvių EKO dizaino objektų paroda

Birželio 7 d. Valstybės pažinimo centre pradėjo veikti konkurso „Žalioji odisėja ‘24“ dalyvių EKO dizaino objektų paroda.

Šiemet moksleiviams teko užduotis sukurti EKO dizaino objektą – iš antrinių žaliavų pagamintą dekoro elementą, buities daiktą, baldą, aksesuarą, drabužį ar kt., arba alternatyvią, aplinkai draugiškesnę, iš antrinių žaliavų sukurtą ir praktiškai pritaikomą pakuotę. 

Konkurso tikslas – gilinti moksleivių aplinkosaugos žinias, akcentuojant pakuočių inovacijų galimybes, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam pakuočių atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. 

Taip pat konkursu siekiama didinti mokyklų bendruomenių gerovę, inicijuojant tvarų gyvenimo būdą jose, skleidžiant teisingą informaciją bei vengiant „žaliojo smegenų plovimo“ (angl. Greenwashing) daromos įtakos ir akcentuojant pakuočių inovacijas bei egzistuojančių pakuočių alternatyvas. 

Kviečiame palaikyti konkurso dalyvius ir balsuoti už jums labiausiai patikusį objektą. Tai padaryti galite Facebook paskyroje @ZaliojiOdiseja.