Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laisvė susitarti

undefined

Kad valstybė egzistuotų, kiekvienas pilietis turi jausti esantis valstybinės bendruomenės narys, pritarti jos savarankiškumo siekiams ir drauge su kitais sutarti dėl bendros gyvenimo tvarkos. Konstitucijoje yra įtvirtintas visų bendrapiliečių bendras susitarimas, kokiais principais remiantis turi būti tvarkomas valstybės gyvenimas. Vadovaujantis Konstitucija valstybėje kasdien tariamasi, kaip suderinti skirtingus mūsų interesus ir kartu pasiekti geriausių rezultatų.

Ekspozicijoje sužinosite, kaip skirtingose valdžios institucijose priimami sprendimai, kaip veikia valstybės aparatas, kaip įgyvendinami esminiai demokratinės santvarkos principai (rinkimai, valdžių padalijimas, partinis atstovavimas), koks piliečių vaidmuo įstatymų ar kitų svarbių sprendimų, priėmimo procese.