Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laisvė spręsti ir veikti

Laisvė spręsti ir veikti

Šioje ekspozicijoje kviečiame susipažinti su Prezidento rūmų istorija bei Prezidento institucija. Prezidento rūmų istorija glaudžiai susijusi su Lietuvos valstybės istorija. Per daugiau nei 600 metų šiame pastate buvo įsikūrę vyskupai ir generalgubernatoriai, čia buvo apsistoję karaliai, carai ir imperatoriai. Politinis valstybės gyvenimas visuomet sukosi aplink šiuos rūmus, todėl  neatsitiktinai 1997 metais šie rūmai tapo Lietuvos Respublikos Prezidento darbo vieta. 

Prezidentas yra Lietuvos piliečių tiesiogiai renkamas valstybės vadovas, kuriam pavesta ginti ir saugoti Lietuvos valstybės interesus bei atstovauti Lietuvai santykiuose su užsienio šalimis, kuris rūpinasi visais šalies piliečiais ir jų gerove. Šioje ekspozicijoje pasakojama, kaip tampama Prezidentu, kokios yra konstitucinės Prezidento teisės ir pareigos, rodoma, kaip veikia Prezidento institucija, plačiau pristatomi atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovai. Čia taip pat sužinosite, kokiais valstybės apdovanojimais ir už ką Prezidentas apdovanoja ypač Lietuvos valstybei nusipelniusius Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečius.