Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laisvė dalyvauti

Laisvė dalyvauti

Kad valstybė egzistuotų, būtini piliečiai – žmonės, kurie gyvena jos politinėje bendruomenėje, kasdien ją kuria ir keičia savo darbais. Visi aktyvūs valstybės piliečiai yra jos kūrėjai. Ši ekspozicija padės suprasti, kaip laikui bėgant kito pilietybės samprata, ką reiškia būti piliečiu šiandien.

Pilietis, norėdamas aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime, privalo gerai išmanyti savo teises, bet taip pat visada prisiminti ir pareigas. Gimstame būdami bendruomenės nariais ir įgyjame tam tikrų teisių suteikiančią pilietybę. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip jos bus saugomos ir įgyvendinamos. Ekspozicijoje rasite galimų aktyvios pilietinės veiklos formų ir jos pavyzdžių iš netolimos praeities. Norėdami pagerinti savo bendrapiliečių gyvenimą, turime nuolat aktyviai veikti ir siekti pokyčių. Lietuvos istorijoje būtent tokie piliečiai mums iškovojo laisvę.