Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laisvė bendradarbiauti

Laisvė bendradarbiauti

Susipažinkite su užsienio šalių vadovų bei tarptautinių organizacijų dovanomis Lietuvos Prezidentams. Jungtinių Tautų narėmis yra 193 šalys. Su 189 valstybėmis Lietuva yra užmezgusi diplomatinius santykius, t. y. egzistuoja abipusis teisiškai įpareigojantis susitarimas pripažinti viena kitos suverenitetą ir palaikyti ryšius pagal tarptautinėje teisėje apibrėžtus principus. Vykstant valstybės vadovo vizitams į užsienio šalį ar priimant užsienio svečius Lietuvoje, vienas iš būdų išreikšti pagarbą ir sustiprinti vadovų tarpusavio ryšį yra apsikeitimas oficialiomis dovanomis. Tai senųjų civilizacijų laikus siekianti diplomatinė tradicija, kuri padeda šalių vadovams parodyti abipusius jausmus ir kartu pristatyti savo šalį.

Oficialios dovanos gali būti pačios įvairiausios – nuo knygų ir liaudies menininkų darbų iki brangakmenių ar aukso papuošalų. Šioje ekspozicijoje pristatomos dovanos, kurias Lietuvos Prezidentai gavo per dvišalius susitikimus iš savo partnerių užsienio šalyse.