Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laikina paroda „Tapatybė“

Ši laikina paroda yra apie garsius Lietuvos žmones.

Jie buvo įvairūs, pavyzdžiui:
lietuviai,
lenkai,
žydai,
italai,
vokiečiai.

Šie žmonės Lietuvai padarė daug gerų dalykų. 

Parodoje Jūs galėsite daugiau sužinoti apie šių žmonių gyvenimus. 

Parodoje Jūs galėsite sužinoti apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.

Jis buvo garsus kompozitorius ir dailininkas. 

Kompozitorius – tai žmogus, kuris kuria muziką.

Dailininkas – tai žmogus, kuris piešia arba tapo paveikslus. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis tapė paveikslus apie gamtą, pavyzdžiui:
jūrą,
mišką.

Taip pat Mikalojus Konstantinas Čiurlionis tapė paveikslus apie savo svajones, pavyzdžiui:
apie debesis,
apie karalius. 

Parodoje Jūs taip pat galėsite sužinoti apie svarbius rašytojus. 

Pavyzdžiui, Jūs galėsite sužinoti apie Žemaitę. 

Ji buvo rašytoja, kuri rašė lietuviškai.

Žemaitė rašė apie:
kaimą,
kaimo žmones,
šeimą,
meilę,
žmoną ir vyrą.

Jūs taip pat galėsite sužinoti apie Adomą Mickevičių.

Jis buvo rašytojas, kuris rašė lenkiškai.

Adomas Mickevičius rašė apie:
praeitį,
meilę,
Lietuvą. 

Parodoje Jūs galėsite sužinoti ir apie architektą Lauryną Gucevičių. 

Architektas – tai žmogus, kuris kuria miestus ir namus.

Pavyzdžiui, Laurynas Gucevičius sukūrė Vilniaus katedrą. 

Visi šie žmonės daug padėjo Lietuvai.