Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laikina paroda „Skaidrink Lietuvą“

Skaidri Lietuva yra tada, kai mes teisingai naudojamės pinigais.

Tai reiškia, kad žmonės neslepia pinigų, pavyzdžiui:
gauna sąskaitą, kai kažką perka,
savo pinigus laiko banke,
slaptai nesiūlo kitiems pinigų. 

Apie tai sužinosite, jeigu pažaisite žaidimą ekspozicijoje. 

Šis žaidimas padės:
suprasti, kada žmonės neteisingai naudojasi pinigais,
sužinoti, kam reikia pranešti, jeigu žmonės neteisingai naudojasi pinigais.

Kiti žmonės gali Jums slaptai siūlyti pinigų.

Jie gali prašyti Jūsų už pinigus jiems kažką padaryti.

Tai reiškia, kad jie neteisingai naudojasi pinigais. 

Jūs turite atsisakyti pinigų.

Taip pat Jūs turite apie tai pranešti žmonėms, kurie su tuo dirba. 

Pavyzdžiui, Jūs galite apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Specialiųjų tyrimų tarnyboje dirba žmonės, kurie nori, kad Lietuva būtų skaidri. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba sukūrė šią laikiną ekspoziciją.