Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laikina paroda „Atminties randai“

Ši paroda padės Jums sužinoti apie liūdną Lietuvos praeitį.

Praeitis yra viskas, kas jau buvo.

Pavyzdžiui, vakar yra praeitis.

Paroda vadinasi Atminties randai.

Atmintis – tai viskas, ką mes prisimename.

Žaizda atsiranda tada, kai mes susižeidžiame.

Randai atsiranda tada, kai dingsta žaizda.

Randai primena apie žaizdą.

Istorija mums padeda sužinoti apie kitų žmonių skausmą. 

Lietuvoje seniau vyko karas. 

Karas yra tada, kai žmonės žudo kitus žmones.

Karas gali būti tada, kai žmonės dėl kažko nesutaria. 

Pavyzdžiui, žmonės gali nesutarti dėl:
šalies teritorijos,
turto,
minčių.

Lietuvoje vyko Antrasis pasaulinis karas.

Pasaulinis karas yra tada, kai jame dalyvauja visos pasaulio šalys.

Pavyzdžiui:
Prancūzija,
Rusija,
Italija.

Kai vyko karas į Lietuvą atėjo Sovietų Sąjungos kariai.

Sovietų Sąjunga buvo ten, kur dabar yra Rusija. 

Sovietų Sąjungos kariai užpuolė Lietuvą.

Žmonės Lietuvoje labai jų bijojo.

Sovietų Sąjungos vadovai žiauriai elgėsi. 

Sovietų Sąjunga liepė daug lietuvių išvežti į Sibirą.

Sibiras – tai vieta Rusijos šiaurėje, kur yra labai šalta. 

Daug lietuvių prarado savo namus Lietuvoje.

Daug šių lietuvių žuvo Sibire.

Sovietų Sąjungos kariai taip pat kankino lietuvius:
mušė lietuvius,
šaudė lietuvius,
klausė dalykų, kurių jie nenorėjo sakyti.

Taip pat per karą į Lietuvą atėjo vokiečių kariai.

Šie kariai žudė žydus.

Žydai yra tauta, kuri gyvena visame pasaulyje. 

Žydai gyvena ir Lietuvoje.

Seniau Lietuvoje buvo labai daug žydų. 

Vokiečiai liepė visiems žydams miestuose gyventi kartu.

Vokiečių kariai nužudė beveik visus žydus Lietuvoje. 

Visus žydus, kurie žuvo, vokiečiai laidojo kartu.