Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ką gali pilietis?

undefined

Užsiėmimas skirtas: 5­–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: apie 50 min.
Užsiėmimo forma: interaktyvus užsiėmimas naudojant „MS TEAMS“ ARBA „ZOOM“ PROGRAMAS
Dalyvių skaičius: viena klasė arba iki 35 moksleivių (imtinai)

Pamokos metu moksleiviai kartu su edukatoriumi kalbasi apie tai, ką reiškia žodis pilietybė, kaip ji įgyjama, kokias turime teises ir pareigas bei kaip Lietuvos piliečiai gali įsitraukti į valstybės gyvenimą. Užsiėmimo metu atliekamas „minčių lietus“ ir kitos interaktyvios užduotys, o įgytoms žinioms patikrinti žaidžiamas žaidimas „Kahoot“. 

Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, demokratija, LR Konstitucija.