Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ką gali pilietis?

Ką gali pilietis?

Užsiėmimas skirtas: 3–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val.–1 val. 30 min.
Užsiėmimo forma: interaktyvus užsiėmimas (pažintis su ekspozicija, komandinis darbas, teksto suvokimas, kritinio mąstymo ugdymas, diskusija, refleksija).
Užsiėmimo metu aplankomos ekspozicijos dalys:
Laisvė dalyvauti, Laisvė susitarti

Remdamiesi savo patirtimi ir ekspozicijoje pateikiama medžiaga, mokiniai ieškos atsakymų į aktualius klausimus: kaip skirtingose pasaulio valstybėse tampama piliečiu, ką reiškia būti pilietišku, kokios mūsų įstatymiškai apibrėžtos teisės ir pareigos, kaip kiekvienas mūsų gali aktyviai įsitraukti į valstybės kūrimą. Dirbdami grupėse ir bendradarbiaudami, edukacinio užsiėmimo metu mokiniai kels klausimus, diskutuos, ugdys kritinį mąstymą bei sieks rasti sprendimus šiandien kylantiems iššūkiams.

Raktiniai žodžiai: pilietis (-ė), pilietybė, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, LR Konstitucija. žemės teisė, kraujo teisė, dalyvavimas.