Ką gali pilietis?

Ką gali pilietis?

Užsiėmimas skirtas: 5–8 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo forma: komandinis darbas (susipažinimas su ekspozicija, komandinis užduočių atlikimas, pristatymas, diskusija, refleksija)
Užsiėmimo metu aplankomos ekspozicijos dalys:
Laisvė dalyvauti, Laisvė susitarti

Nuo pat gimimo mūsų teises ir pareigas apibrėžia įstatymai, siekdami išspręsti kilusias problemas kreipiamės į valdžios institucijas, valstybės vykdoma politika skatina ar sulaiko mus nuo tam tikrų veiksmų. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai gilinsis į pagrindines demokratinei valstybei būdingas sąvokas ir taikys jas, spręsdami problemines situacijas. Suteikiant reikalingą informaciją, keliant jaunimui aktualius klausimus, diskutuojant apie juos, bus skatinamas kritinis mąstymas ir savarankiškas sprendimų priėmimas.

Raktiniai žodžiai: pilietis, pilietiškumas, piliečio teisės ir pareigos, demokratija, LR Konstitucija.