Prezidentė lankosi Turkijos ambasadoje ir pasirašo užuojautų knygoje