Prezidentė dalyvaus Europos Vadovų Taryboje

Prezidentė dalyvaus Europos Vadovų Taryboje
2015-10-14

Trečiadienis, spalio 14 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė rytoj, spalio 15 d., išvyksta į Briuselį, kur Europos Vadovų Taryboje aptars aktualius ES klausimus – tolesnius Europos veiksmus pabėgėlių krizei spręsti, padėtį Sirijoje, Europos pinigų sąjungos stiprinimo klausimus ir planuojamą ES narystės referendumą Jungtinėje Karalystėje.

ES šalių lyderiai aptars priemones, kaip toliau spręsti pabėgėlių krizę, tarp jų siūlymus stiprinti išorinių sienų apsaugą ir „Frontex“ agentūrą, pradėti diskusijas dėl Europos pasieniečių agentūros steigimo. Šalies vadovės teigimu, tik užtikrinus veiksmingą ES išorinių sienų apsaugą nekils grėsmė laisvam asmenų judėjimui Šengeno erdvėje. Taip pat vadovai diskutuos, kaip gerinti ES grąžinimo politiką ir readmisijos sutarčių sudarymą su šalimis, iš kurių atvyksta pabėgėliai į ES.

Europos Vadovų Taryboje taip pat bus aptarta padėtis Sirijoje ir Rusijos kariniai veiksmai šioje valstybėje. ES valstybių ir vyriausybių vadovams bus pristatyta pažanga dėl ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo, kuris būtinas užtikrinti ES finansiniam stabilumui, ekonomikos augimui, naujų darbo vietų kūrimui ir konkurencingumui pasaulyje. Taip pat JK Premjeras Davidas Cameronas informuos apie pasirengimą planuojamam referendumui dėl ES narystės.

Prieš ES Vadovų Tarybos posėdį Europos Komisijos „Berlaymont“ pastate įvyks sutarties dėl Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio GIPL finansavimo pasirašymo ceremonija. Sutartį pasirašys Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemų operatorių – įmonių „Amber Grid“ ir „Gaz Systems“ bei Europos agentūros INEA („Innovations & Networks Executive Agency“), kuri yra atsakinga už strateginių ES projektų finansavimą, atstovai.

Šalies vadovės teigimu, Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis yra strateginės reikšmės visai Europos Sąjungai. Ji padės integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, skatins prekyba gamtinėmis dujomis visoje Vidurio ir Rytų Europoje. Tai ne tik sustiprins dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, bet ir sudarys sąlygas skaidriai bei sąžiningai konkurencijai, iš kurios naudos turės visi gamtinių dujų vartotojai.

Ceremonija įvyks 13 val. Lietuvos laiku. Ją galima bus stebėti tiesiogiai internetu: http://goo.gl/65lTID.