LR Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvos ambasadoriais užsienyje, diplomatinių ir konsulinių įstaigų vadovais

Šiandien, 1998 m. vasario 27 d., LR Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Lietuvos ambasadoriais užsienyje, diplomatinių ir konsulinių įstaigų vadovais. Susitikime Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino, kad pagrindinis Lietuvos užsienio politikos tikslas - padėti užtikrinti mūsų šalies nacionalinį saugumą ir ekonominę gerovę. Prioritetiniai Lietuvos diplomatų uždaviniai yra siekti Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą ir NATO, ir toliau palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis valstybėmis, aktyvinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų darbe. Prezidentas tikisi, kad iki šiol buvęs glaudus bei produktyvus Prezidento ir Lietuvos diplomatų bendradarbiavimas tęsis ir stiprės. Atsakomąją kalbą sakė Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava.