Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“ 20 veiklos metų proga

Mieli „Virvytės“ kolektyvo nariai,

sveikinu Jus švenčiant gražią veiklos sukaktį. Jau 20 metų Jūs saugojate ir puoselėjate iš tėvų ir senelių gautą palikimą – žemaičių tarmę, žemaitiškų dainų, šokių tradicijas ir papročius.

Esate unikalus kolektyvas, kuriame meile ir pagarba folklorui dalijasi ir maži, ir dideli. Savo veikla nuolat rodote, kad lietuvių liaudies kultūrinės tradicijos gražiai dera ir prie šių laikų žmonių gyvenimo – liaudies muzika skamba Jūsų šeimose, namuose, šventėse.

 Šiemet visoje Lietuvoje minint Etnografinių regionų metus, turime progą dar geriau pažinti liaudies kultūrą ir papročius, apsivilkti tautinį kostiumą, išmokti liaudies dainą, tarmiškai pasveikinti draugus ir kaimynus. Tai – didieji mūsų tautos turtai, kuriuos didžiuodamiesi turime pristatyti pasauliui.

Dėkoju Jums, kad su pagarba ir pasididžiavimu dėvite tautinį kostiumą, kad saugote mūsų liaudies tradicijas ir perduodate jas jaunajai kartai. Jūsų dėka lietuvių liaudies kultūra randa kelią į vis naujų kartų širdis.

Linkiu, kad Jūsų veikloje netrūktų džiaugsmo, entuziazmo ir sveiko žemaitiško užsispyrimo.