Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Vengrijos Respublikos Prezidentui Jánosui Áderiui dėl buvusio Vengrijos Prezidento Árpádo Gönczo netekties

Jūsų Ekscelencija,

esu nuliūdinta žinios apie buvusio Vengrijos Prezidento Árpádo Gönczo netektį.

Ilgametis Vengrijos Prezidentas, šias pareigas ėjęs ypač svarbių politinių permainų laikotarpiu, daug nuveikė kuriant ir įtvirtinant demokratinius Vengrijos valstybės pamatus. Prezidentas Árpádas Gönczas, visą gyvenimą nuosekliai priešinęsis nužmoginančiai prievartai, Vengrijos žmonėms buvo aukštos moralės ir atsakingumo pavyzdys, savo disidentinėje ir literatūrinėje veikloje atvirai kalbėjęs apie žmogiškumo svarbą. Tapęs šalies vadovu, jis aktyviai kovojo už asmens ir žodžio laisvės idealus, diegė atvirumo, visuomeninio dialogo ir tolerancijos vertybes. Prezidentas Árpádas Gönczas žmonių atmintyje išliks kaip ypač gerbiamas ir vertinamas valstybės vadovas, ištikimas šalies patriotas.

Jūsų Ekscelencija, prašau priimti nuoširdžią mano ir visos Lietuvos žmonių užuojautą gerbiamo Árpádo Gönczo šeimai, artimiesiems ir visai Jūsų šaliai.

Reiškiu Jums nuoširdžią pagarbą.