Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojauta Prancūzijos Respublikos Prezidentui François Hollande‘ui dėl tragiškos autobuso avarijos

Jūsų Ekscelencija,

esu nuliūdinta žinios apie tragišką autobuso avariją, įvykusią netoli Piusegino ir pareikalavusią dešimčių žmonių gyvybių.

Savo ir visos Lietuvos žmonių vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems bei visiems Prancūzijos žmonėms. Linkiu stiprybės šiuo sunkiu metu.

Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą.