Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas žydų gelbėtojams iš Lietuvos skirtame koncerte

Gerbiami labdaros koncerto Pasaulio teisuoliams pagerbti dalyviai,

garbingas Pasaulio teisuolių vardas suteikiamas tiems, kurių tiesa niekada nesvyruoja, nesitaiko prie politinių ar ekonominių aplinkybių. Net skurdžiausiose ir sunkiausiose situacijose ji išlieka bekompromisė ir išdidi.

Pasaulio teisuoliai net pačiomis tamsiausiomis mūsų istorijos valandomis liudijo žmogiškumą. Savo drąsiais pasirinkimais ir veiksmais jie pastatė amžiną paminklą svarbiausioms žmonių vertybėms. Pasaulio teisuoliai – ne tik savo tautos, bet ir visos žmonijos pasididžiavimas.

Lietuvos Pasaulio teisuoliai – žydų gelbėtojai – veikė itin tragiškomis aplinkybėmis. Lietuvą okupavusios brutalios jėgos primetė nužmoginimo, prievartos, diskriminacijos kultūrą. Tačiau net ir visuotinio teroro sąlygomis atsirado šimtai tų, kurie, rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybe, slėpė našlaičiais likusius vaikus, buvusius kaimynus ar visai nepažįstamus žmones.

Šiandien turime progą dar kartą pagerbti teisingumo ir sąžinės jausmą, dėl kurio žmogiškasis orumas buvo išsaugotas. Prisimindami Pasaulio teisuolius ir atsidėkodami už jų žygdarbį, mes reiškiame jiems pagarbą savo ir ateities kartų vardu už tai, kad amžiams tapo mūsų žmogiškumo ir sąžinės simboliais.

Dėkoju Maltos ordinui ir Jums, ponai ir ponios, už parodytą gerumą.