Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Čekijos Respublikos Prezidentui Milošui Zemanui šalies nacionalinės šventės proga

Jūsų Ekscelencija,

savo ir visos Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu Jus Čekijos Respublikos Nepriklausomybės dienos proga. Jums ir visiems Čekijos žmonėms linkiu ilgų laimės, klestėjimo ir gerovės metų.

Lietuva ir Čekija gali džiaugtis nuosekliai stiprėjančiais abipusiu pasitikėjimu grindžiamais abiejų valstybių ryšiais ir visapusišku mūsų šalių bendradarbiavimu. Bendrų vertybių ir panašios istorinės patirties vedinos mūsų tautos pasirinko tą patį politinio savarankiškumo ir vertybinių nuostatų kelią, kuriame susitikusios mūsų šalys tapo artimomis partnerėmis ir sąjungininkėmis ne tik dvišaliu lygiu, bet ir Europos Sąjungoje bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje.

Džiaugiuosi, kad visapusiškas abiejų valstybių piliečių bendradarbiavimas nuolat stiprėja. Intensyvėjantys prekybos ir verslo ryšiai, bendri mokslo, švietimo projektai ir studentų mainai liudija abipusį mūsų tautų susidomėjimą viena kitos šalimi. Linkiu, kad žmonių inicijuotos veiklos ir toliau stiprintų tarpusavio supratimą ir draugystę.

Ypač vertiname glaudų Lietuvos ir Čekijos bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje. Bendri darbai, kartu įgyvendinamos pratybos rodo, kad gerai suprantame šiuo metu ir mūsų regionui, ir globaliam saugumui kylančius iššūkius. Ypač vertiname tiesioginį Jūsų šalies indėlį užtikrinant Baltijos valstybių saugumą.

Jūsų Ekscelencija, nuoširdžiai linkiu, kad mus vienijančios vertybės ir abipusis supratimas ir toliau skatintų mūsų svarbų dialogą aktualiausiais dvišaliais, Europos Sąjungos ir tarptautinės darbotvarkės klausimais, kuris savo ruožtu prisidėtų prie sėkmingo bendrų tikslų įgyvendinimo.

Jūsų Ekscelencija, dar kartą sveikinu Jus ir visus Čekijos žmones nacionalinės šventės proga. Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą.