Informacinis pranešimas dėl žurnalistų akreditacijos

Pranešame, kad Lietuvos ir užsienio žurnalistai, norintys pratęsti savo akreditaciją Prezidentūroje, turi iki 1998 metų balandžio 10 dienos pateikti prašymus ir dvi nuotraukas Respublikos Prezidento spaudos tarnybai (133 kabinetas, tel. : 31 26 63). Taip pat pranešame, kad iki 1998 metų vasario 25 dienos galiojusių akreditacijų galiojimas bus pratęstas iki 1998 metų gegužės 1 dienos.