1918 m. ir 1949 m. vasario 16-oji. Kas vienija šias datas?

1918 m. ir 1949 m. vasario 16-oji. Kas vienija šias datas?

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais vasario 16-ąją įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė. Tai lėmė, jog nepriklausomybės dvidešimtmetyje susiformavo nauja, laisvėje augusi ir tautine dvasia išugdyta piliečių karta, iš kurios ir kilo Laisvės kovotojai, nuo pirmųjų okupacijos dienų II-ojo pasaulinio karo metu stoję ginti Tėvynę. 1949 metų vasario 16-ąją partizanų vadai susirinko Minaičiuose ir pasirašė Deklaraciją, kuri dar kartą įtvirtino Laisvės idėją, dėl kurios buvo susitarta ir 1918 metais.

1949 metų vasario 16-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracija yra ginkluoto pogrindžio dokumentas, nusakantis pasipriešinimo kovos esmę bei struktūrą. Ypač svarbu, jog Deklaracija kartu nubrėžė ir demokratinės Nepriklausomos valstybės ateities kūrimo gaires. Tiek partizanų vadai, tiek civiliai gyventojai aiškiai suprato, kad ginkluotas pasipriešinimas anksčiau ar vėliau išblės, kad reikia pasirengti ilgalaikei okupacijai ir gyvenimui tokiomis sąlygomis. Ginkluotą kovą palaipsniui keitė neginkluoto pasipriešinimo organizacijos.

 

Šis veiksmas – tai modernios, brandžios ir pilietinės visuomenės sprendimų priėmimo pavyzdys, kaip reikia nestokoti drąsos ir būti atsakingu už savo valstybę.

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Dėkojame parodos „19490216: Apsisprendimo šifras” kūrėjams - Norbertui Černiauskui ir Lukai Sinevičienei.
Nuotraukų autorė - M. Jasevičiūtė

Paroda „19490216: Apsisprendimo šifras” persikelia iš Valstybės pažinimo centro į LGGRTC Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejų. Ją aplankyti galėsite muziejams atsidarius!