Būkim pažįstami!

Būkim pažįstami!

Užsiėmimas skirtas: 3–4 klasių mokiniams
Užsiėmimo trukmė: 1 val. 30 min.
Užsiėmimo forma: orientacinis žaidimas (gido pasakojimas, komandinis darbas, rezultatų aptarimas, refleksija)
Užsiėmimo metu aplankoma dalis: Laisvė pažinti ir būti savimi

Daugiau nei 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorija ir beveik 2,8 milijono gyventojų – taip galime apibūdinti Lietuvos Respubliką. Vis dėlto, leisdamiesi į kelionę per 60 Lietuvos savivaldybių, pastebėtume mažoje teritorijoje slypinčius didelius skirtumus: keičiasi miestų architektūra ir simboliai, gamtos paveldas ar netgi šnektos! Orientacinio žaidimo pagrindu parengtas edukacinis užsiėmimas mokinius skatina atrasti šiuos skirtumus, geriau pažįstant Lietuvos miestus ir miestelius bei čia gyvenančius žmones. Ką byloja „kalbantys“ herbai? Su kokiomis socialinėmis problemomis susiduriama Lietuvos gyvenvietėse ir kokią įtaką tai turi visai šaliai? Iš kur kilusios Lietuvai nusipelniusios asmenybės? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus mokiniai ieškos komandinio užsiėmimo, skatinančio gautą informaciją apmąstyti per savo asmeninę patirtį, metu.

Raktiniai žodžiai: Lietuva, geografija, teritorija, miestai ir miesteliai, visuomenė, herbai, heraldika.