Valstybės pažinimo centras

 
Valstybės pažinimo centras – 2016 m. kovo 10 d. duris atvėrusi moderni edukacinė erdvė. Nuolatinėje Centro ekspozicijoje siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Nuolatinę Centro ekspoziciją papildo periodiškai atnaujinamos teminės parodos, supažindinančios su svarbiausiais valstybingumo simboliais ar įvykiais. Valstybės pažinimo centre pristatoma informacija kuriama drauge su lankytojais: šiuolaikinių technologijų pagalba kiekvienas kviečiamas kurti asmeninį santykį su pateikiama medžiaga ir dalintis nuomone, ekspozicijų erdves paverčiant diskusijų forumu.

VIZIJA

Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę už save ir už savo bendrapiliečius prisiimantys žmonės. 

MISIJA

Pasitelkiant šiuolaikines informacijos pateikimo formas kurti bei skatinti aktyvų ir sąmoningą piliečių santykį su valstybe.

IDENTITETAS

Aš gyvenu čia – nuolat besikeičiančioje Lietuvoje – byloja centro logotipu pasirinkta aštuoniakampė žvaigždė, kildinama iš tautinių ornamentų. Pagal baltiškąją simboliką, žvaigždės viduryje esantis kvadratas reiškia pasaulio centrą – savą žemę, jo padalijimas per pusę žymi saulės tekėjimą, apskritimas – saulę, laiko tėkmę. Trikampiai simbolio kraštuose nukreipti į keturias pasaulio šalis, simbolizuojančias nuolatinę kaitą. 

APDOVANOJIMAI

2016 m. Interjerų konkursas „Mano erdvė“. Nominacija už geriausią viešąjį interjerą

2017 m. Turizmo sėkmingiausieji 2016. Specialioji nominacija už inovatyvumą

2017 m. LOGIN apdovanojimai. Nominacija „Metų inovacija“ 

2017 m. Vilniaus svetingumas 2017. Nominacija „Svetingiausias muziejus“

DRAUGAI