PROJEKTO „PAŽINK VALSTYBĘ“ REZULTATAI

2018 m. rugsėjį prasidėjęs projektas „Pažink valstybę“, kurio tikslas supažindinti moksleivius su valstybės veikimo principais ir skatinti pilietiškumą, į edukacines veiklas įtraukė mokinius ir mokytojus iš beveik 100 Lietuvos mokyklų. Per vos pusę metų trukusius užsiėmimus komandoms buvo patikėta įveikti sudėtingą užduotį: ne tik diskutuoti apie konkrečias valstybei, miestui ar bendruomenei aktualias problemas, tačiau ir analizuoti bei siūlyti galimas jų sprendimo priemones. Pastarųjų taikymas neretai persikelia ir už mokyklos ribų, todėl, norėdamos geriau suprasti valstybės veikimo principus, mokyklų komandos lankėsi įvairiose vietos ir nacionalinio lygmens valdžios institucijose, susitiko su įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, visuomenės veikėjais, politikais ir valstybės tarnautojais. Bendro mokinių ir mokytojų darbo rezultatas: pateikti ar net įgyvendinti konkretūs pasirinktų problemų sprendimo būdai.

Kaip komandoms sekėsi įveikti tekusias užduotis? Kas pasirodė įdomiausia, su kokiais iššūkiais teko susidurti? Pasidomėkite kiekvienos iš mokyklų pasiektais rezultatais!

1. Alytaus piliakalnio progimnazija gilinosi į žemą kultūrinį užimtumą Pirmajame Alytuje
2. Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla sprendė problemą dėl nemokamos Alytaus miesto teatro, Kultūros ir komunikacijų centro, Sporto rūmų salės mokinių renginiams kartą per mėnesį
3. Anykščių Jono Biliūno gimnazija atkreipė dėmeį į miesto įvaizdžiui kenkiančių vietų dekoravimą
4. Anykščių raj. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija gilinosi į klausimą, kodėl šiuolaikiniai vaikai nebenori skaityti knygų?
5. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija svarstė, kaip kiekvienas Lietuvos moksleivis gali prisidėti prie valstybės krašto apsaugos kūrimo?
6. Biržų „Kaštonų“ pagrindinė mokykla ieškojo būdų Biržų krašto pažintinių takų ir Užušilių pažintinio tako populiarinimui
7. Biržų raj. Papilio pagrindinė mokykla gilinosi į neįgalaus jaunimo užimtumo galimybes
8. Jonavos Justino Vareikio progimnazija sprendė beglobių gyvūnų problemą
9. Jurbarko raj. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla gilinosi į skaidrumo temą
10. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija tyrė jaunimo žinias apie korupciją
11. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija bandė atsakyti į klausimą, ar galima miesto ir natūralių gamtinių išteklių sintezė
12. Kauno Kazio Griniaus progimnazija siekė spręsti saugaus elgesio internete problemą
13. Klaipėdos raj. Dituvos pagrindinė mokykla gilinosi į lėšų skirstymo mokykloms klausimą
14. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija sprendė paauglių nesidomėjimo skaitymu problemą
15. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija svarstė apie moksleivių kelionių į mokyklą maršrutų problemas
16. Kėdainių raj. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija domėjosi apie korupciją Krakių bendruomenėje
17. Klaipėdos ,,Ąžuolyno“ gimnazija kėlė klausimą, ar graffiti visuomet yra vandalizmas
18. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija analizavo emocinio socialinio ugdymo problemą
19. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija prisidėjo prie švarios aplinkos kūrimo bei šiukšlių rūšiavimo mokymo
20. Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla ieškojo būdų spręsti patyčių mokykoje problemą
21. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija kėlė klausimą, kodėl Marijampolės krašto žmonės vyksta apsipirkti į Lenkiją
22. Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla ieškojo būdų spręsti kultūrinių renginių paaugliams stokos problemą
23. Pakruojo raj. „Lygumų“ pagrindinė mokykla klausė, su kokiais sunkumais susiduria miestelio gyventojai, turintys judėjimo negalią ir judėjimo apribojimus
24. Pilviškių „Santakos“ gimnazija gilinosi į dalyvaujamojo biudžeto temą
25. Plungės „Saulės“ gimnazija ieškojo būdų per didelio mokymosi krūvio problemai spręsti
26. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija siekė daugiau sužinoti apie vietos savivaldą
27. Rokiškio raj. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla ieškojo žinių apie mokyklos biudžeto sudarymą
28. Šakių „Žiburio“ gimnazija ieškojo būdų, kaip galėtų išspręsti nusirašinėjimo problemą
29. Šakių raj. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla svarstė apie priemones, padėsiančias didinti žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių integracija į visuomenę
30. Šalčininkų r. Baltosios Vokės  „Šilo“ gimnazija aiškinosi, kas yra nevyriausybinės organizacijos bei kuo jos užsiima
31. Šalčininkų raj. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija ieškojo būdų, kaip galėtų sustiprinti rūkymo prevenciją mokykloje
32. Šilutės raj. Vainuto gimnazija aiškinosi, kaip reikėtų atpažinti propagandą
33. Šilutės raj. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla mąstė apie etninės kultūros svarbą ir išlikimą
34. Šilutės raj. Usėnų pagrindinė mokykla analizavo vietos savivaldos institucijų iniciatyvas, skatinančias mokinių savanorystę
35. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija gilinosi į pasyvaus rūšiavimo problemą 
36. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla svarstė apie moksleivių emigracijos priežastis
37. Vilkaviškio raj. Sūdavos pagrindinė mokykla siekė didinti kultūros objektų, lankytinų vietų žinomumą Klausučių seniūnijoje
38. Vilniaus ,,Vilnies“ pagrindinė mokykla skatino aktyvesnį atliekų rūšiavimą mokykloje
39. Vilniaus „Vilnios” pagrindinė mokykla prisidėjo prie neigiamų stereotipų apie pabegėlius mažinimo
40. Vilniaus Lazdynų mokykla ieškojo būdų, kaip galėtų pagerinti beglobių gyvūnų gyvenimo sąlygas
41. Vilniaus lietuvių namai domėjosi savo mokyklos veiksmais kilusio karo atveju
42. Vilniaus raj. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija rinko žinias apie kibernetines grėsmes, su kuriomis gali susidurti moksleiviai
43. Vilniaus raj. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija kėlė klausimą, kaip galėtų paskatinti vaikus daugiau skaityti
44. Vilniaus raj. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija svarstė apie jaunimo užimtumo trūkumą
45. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija pasirinko analizuoti temą apie vaikų lauko žaidimų aikštelių ir poilsio zonų įrengimą
46. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija ieškojo informacijos apie žmonių darbo jėgos keitimą robotais
47. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija svarstė, kodėl Valstybės sienos apsaugos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos pasienio rinktinėje trūksta pirminės grandies pareigūnų
48. Zarasų raj. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija gilinosi į savo krašto kultūrinį paveldą ir jo populiarinimą
49. Zarasų žemės ūkio mokykla mąstė apie priemones, galinčias padėti sustabdyti korupciją

Projektą „Pažink valstybę“ organizuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Valstybės pažinimo centras.