Prasidėjo projektas „Pažink valstybę“

Rugsėjo 27-ąją dieną Valstybės pažinimo centre vyko projekto „Pažink valstybę“ įvadinis seminaras. Projekto metu moksleiviai iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų drauge su mokytojais išsikels vieną dominančią problemą, lankysis savo rajono viešojo sektoriaus institucijose ir gilinsis į pasirinktą problemą bei jos sprendimo galimybes savivaldybėje. Įvadiniame seminare dalyviai susipažino su projektu, jo tikslais, galimomis veiklomis, įvairių sričių ekspertais, kurie padės rasti išsikeltų problemų sprendimo būdus.

Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras ir Valstybės pažinimo centras.  Projekte dalyvauja daugiau nei 100 mokyklų. Projekto tikslas - supažindinti moksleivius su valstybės veikimo principais ir struktūra, suteikti jiems įrankius patiems keisti valstybės būklę, skatinti pilietiškumą ir savęs, kaip valstybės piliečio ir aktyvaus dalyvio, suvokimą.