#100-mečio kelionė. Spalis

Lietuviai yra viena iš tų mažų istorinių tautų, kurios išeiviai gausiomis bangomis išsibarstė po visą pasaulį. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Lietuvą paliko per 60 tūkstančių politinių pabėgėlių, pasitraukusių į Vakarus. Ši emigracijos banga buvo kitokia. Tai buvo masinė politinė emigracija, nulemta Lietuvos okupacijos fakto. Pasitraukimas buvo stichiškas, neplanuotas, neorganizuotas ir labai skaudus. Atsidūrę pabėgėlių stovyklose ir atsisakę grįžti į komunistų valdomą tėvynę, lietuviai tapo priverstiniais politiniais emigrantais. Dauguma buvo inteligentai, išsilavinę žmonės, Lietuvoje užėmę aukštus postus, žymūs politikai, menininkai, mokslininkai. Emigracijos reiškinys nesvetimas ir šiandienos Lietuviams, tačiau po ilgos pertraukos, 2018 m. laikomi pirmaisiais, kai grįžtančių migrantų skaičius viršijo išvykstančiųjų kiekį.

Užduotis. Išsirinkite penkias, Jūsų nuomone, labiausiai Lietuvai nusipelniusias asmenybes, kurioms dalį savo gyvenimo teko praleisti išeivijoje ir kurios vėliau sugrįžo į Lietuvą. Kas paskatino šiuos žmones parvykti? Pagrįskite savo pasirinkimą. Iššūkio rezultatus siųskite mums 100meciokelione@prezidentas.lt arba socialiniuose tinkluose žymėkite grotažyme #100mečiokelionė. Didžiausio palaikymo Facebook balsavimo metu sulaukusioms komandoms atiteks specialios dovanos.

Žaidimo Misija 2018: #100-mečio kelionė taisyklės.