#Laisvės kelionė: sausis

Sausio mėnesio iššūkis. Šimtoji Vasario 16-oji – diena, kai prieš šimtą metų Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Šis dokumentas skelbė, kad atkuriama demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje ir ta valstybė atskiriama nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 

Aktas buvo pasirašytas Štralio name (dabartiniuose Signatarų namuose), Vilniuje, Pilies gatvėje, kur tuo metu veikė Lietuvių draugija nukentėjusiesiems nuo karo šelpti. Beje, įdomus faktas, kad iš pradžių buvo nutarta Nepriklausomybės Aktą pasirašyti Jono Basanavičiaus vadovaujamos Lietuvių mokslo draugijos patalpose, esančiose Aušros Vartų gatvėje, tačiau ten būta per daug vėsu. Tarybos nariai suprato, kad sužvarbusiais pirštais sunkiai galės įvykdyti numatytą procedūrą, tad pakeitė Akto pasirašymo vietą.

Dokumento kopija buvo išspausdinta laikraščio „Lietuvos aidas“ pirmame puslapyje. Vokietijos cenzūra neleido spausdinti šios informacijos, tačiau keli šimtai laikraščio egzempliorių buvo sėkmingai išplatinti, kad paskelbtų Nepriklausomybės žinią.

Užduotis. Netrukus švęsime atkurtos valstybės šimtmetį. Prisiminę nelengvą laisvės kelionę ir drąsias istorines asmenybes, dabar mąstome apie tai, koks kelias drieksis ateinančius šimtą metų. Valstybės ateitį kuriame patys! Sukurkite minutės trukmės palinkėjimą ateities Lietuvai, nufilmuokite ir siųskite laisveskelione@prezidentas.lt.

Žaidimo „Laisvės kelionė“ taisyklės.