Vilniaus r. Rukainių gimnazija

Kas? Vilniaus r. Rukainių gimnazijos III G klasės mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Gimnazijos mokinių neigiamos nuostatos ir menkos žinios apie privalomąją karo tarnybą
Pasirinktas sprendimo būdas: mokinių žinių apie privalomąją karo tarnybą gilinimas ir nuostatų keitimas

Klausimą, ar atlikti privalomąją karinę tarnybą – garbinga pareiga, iškėlė Vilniaus r. Rukainių gimnazijos IIIG klasės mokiniai. Pirmasis mokinių komandos tikslas buvo atlikti gimnazijos IG-IVG klasių mokinių apklausą dėl jų žinių ir požiūrio į privalomąją karo tarnybą. Klausėme:

  • Ar žinote, kad dabar yra įvesta privalomoji karo tarnyba?
  • Nuo kelerių metų yra šaukiami jaunuoliai atlikti privalomosios karo tarnybos?
  • Kaip manote, ar verta savo noru eiti į kariuomenę?
  • Ar pakankamai turite informacijos apie sąlygas tarnaujant?
  • Ar turite pažįstamų, draugų, artimųjų, pašauktų tarnauti?
  • Jeigu jus pašauktų, ar eitumėte?

Atlikę tyrimą ir susumavę rezultatus mokiniai pamatė, kad apklausoje dalyvavo 51 gimnazijos IG-IVG klasių mokinys, iš kurių dauguma žino apie privalomosios karo tarnybos įvedimą. Taip pat dauguma mokinių žino, kelerių metų jaunuoliai yra šaukiami atlikti tarnybos. Deja, tik pusė mokinių pasisakė, kad savo noru tarnauti – garbinga veikla. Taip pat daugiau negu pusė mokinių laiko tokią veiklą tik laiko švaistymu ir eitų tarnauti tik pašaukti. Tik trečdalis mokinių turi pakankamai informacijos apie sąlygas tarnaujant, nors daugiau negu pusė turi tarnaujančių pažįstamų. Tiesa, jei pašauktų tarnauti priverstinai, du trečdaliai apklaustų mokinių prisipažino eisiantys tarnauti. Taigi, remdamasi apklausos duomenimis komanda padarė išvadą, kad gimnazijos mokiniams trūksta žinių apie privalomosios karo tarnybos sąlygas ir požiūris į ją yra daugiau neigiamas negu teigiamas.

Pirmasis žingsnis keičiant gimnazijos mokinių nuostatas apie privalomąją karo tarnybą buvo pačios komandos žinių apie privalomąją karo tarnybą gilinimas. IIIG klasės mokiniai planavo apsilankyti Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriuje Vilniuje, tačiau dėl nepritaikytų didelėms grupėms patalpų susitikimą teko planuoti gimnazijoje. Tad lapkričio 6 d. į gimnaziją atvyko šios institucijos atstovai pristatyti savo veiklą.

Po susitikimo buvo aptartos kitos komandos veiklos – parengti informacinę medžiagą ir sutarti dėl informacijos sklaidos – parengti lankstinuką, viešinti informaciją gimnazijos laikraštyje „Rašaluoti pirštai“ ir gimnazijos interneto svetainėje, Facebook.com paskyroje. Vėliau, mokslo metų pabaigoje, birželio mėnesį, bendradarbiaujant su Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus atstovais organizuoti dar vieną jų apsilankymą gimnazijoje, bet susitikti jau su visais IG-IVG klasių mokiniais. Paskutinis žingsnis – pakartoti tyrimą ir patikrinti, ar pasikeitė ir kaip pasikeitė gimnazijos mokinių nuostatos ir žinios apie privalomąją karo tarnybą.

Nors esant gimnazijos suole dar nedažnai kyla klausimų apie tai, ką veiksi ją baigęs, tačiau jau dabar galima planuoti savo gyvenimą galvojant ne tik apie savo teises, bet ir pareigas. Juk tarnauti tėvynei – tai garbinga kiekvieno piliečio pareiga!

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Oksana Aleknavičius ir IIIG klasės mokinių komanda