Varėnos rajono Valkininkų gimnazija

Kas? Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos II G klasės mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Jaunimo nedarbas regionuose
Pasirinktas sprendimo būdas: žodinės apklausos ir glaudesnis bendradarbiavimas su rajono institucijomis

Mūsų nagrinėjama valstybės valdymo sritis – socialinė apsauga. Susipažinę su įvairiomis problemomis, pasirinkome jaunimo nedarbą regionuose. Su mokiniais nagrinėjome jaunimo nedarbo problemą ir kokiomis priemonėmis šią problemą reikėtų spręsti. Po ilgų diskusijų mokiniai nusprendė:

 1. Šviesti, informuoti mokinius apie perspektyviausias specialybes;
 2. Skatinti jaunus žmones, įgyvendinti savo idėjas;
 3. Rengti jauniems žmonėms susitikimus su sėkmės patirtį turinčiais žmonėmis;
 4. Studentus siųsti atlikti praktiką į rajonus;
 5. Remti studentus iš savivaldybių specialiai sudaryto fondo tikintis, kad dalis sugrįš dirbti į rajoną;
 6. Sudaryti jaunimui lengvatines sąlygas kurti verslą rajone;
 7. Palaikyti ryšius su emigravusiais mūsų rajono gyventojais, skatinant juos grįžti namo ir perteikti sukauptą patirtį;
 8. Sudaryti palankesnes sąlygas moksleiviams įsidarbinti vasarą.

Sudarę klausimynus organizavome kelionę į regiono institucijas. Pirmiausia aplankėme Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrių. Mus maloniai priėmė darbo biržos klientų aptarnavimo departamento jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Demšytė. Pokalbio metu buvome supažindinti su darbo biržos struktūra, teikiamomis paslaugomis. Išklausėme informacijas apie nedarbo lygį regione ir Varėnos rajone. Diskusijų metu išanalizavome pagrindines jaunimo nedarbo priežastis:

 1. Reikiamų įgūdžių ir darbo patirties trūkumą;
 2. Nepakankamą išsilavinimą, profesinį pasirengimą;
 3. Įgytų profesinių žinių neatitikimą, darbo rinkos reikmėms;
 4. Atkaklumo, darbo paieškos įgūdžių stoką;
 5. Ribotas mokymosi galimybes.

Išvadose paminėta, kad jaunimas nesugeba lygiagrečiai konkuruoti darbo biržoje, o svarbiausiu iššūkiu tampa perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Dar bendravome su Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus projekto „Atrask save‘‘ koordinatore Jolita Speteliūniene. Mokiniai buvo supažindinti su šio projekto tikslu. Taip pat apsilankėme Varėnos švietimo centre esančiame Atviro jaunimo centre, kur mus priėmė koordinatorė Laura Jurgelevičiūtė. Kadangi Atviro jaunimo centras taip pat dalyvauja projekte „Atrask save‘‘, mokiniai galėjo dalintis patirtimi, susipažinti su puikiai įrengtomis centro patalpomis, patyrinėti čia teikiamas paslaugas.

Apibendrinant tyrimą, mokiniai konstatavo, kad institucijos deda daug pastangų nedarbui mažinti, bet labai daug priklauso ir nuo pačio jaunimo aktyvumo. Valkininkų bendruomenė taip pat teikė projektą apie profesijų supažindinimą, kuris padėtų jaunuoliams kryptingiau rinktis profesiją. Asociacija „Viva Sol‘‘ gruodžio 2 d. organizuoja renginį apie jaunimo verslumą „SVARBEUSE KAŠKA DARITI‘‘.

Projekto „Pažink valstybę‘‘ darbo koordinatorius Romas Skripka