Klaipėdos „Medeinės“ mokykla

Kas? Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 6-8 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Ydinga mokinių laikysena
Pasirinktas sprendimo būdas: mokinių fizinio aktyvumo didinimas, fiziniai užsiėmimai pertraukų metu, organizuojamos stovyklos

Mes esame Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 6-8 klasių mokiniai. Kartu su istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja J. Gedrimiene sprendžiame mokinių sveikatos, konkrečiai – ydingos laikysenos problemą. Kaskart ir kasdien susiduriame su stiprėjančia negerove mokinių tarpe – per didelis domėjimąsis kibernetinėmis bei internetinėmis erdvėmis, kurios transliuojamos įvairių informacinių technologijų pagalba (kompiuteriai, išmanieji telefonai). Apie tai dažnai rašo ir mūsų spauda. Nagrinėjant šią temą susipažinome su statistiniais duomenimis ir padarėme išvadą, kad tai tampa rimta problema. Mums ši problema pasirodė labai svarbi ir kartu su mokytoja nusprendėme ieškoti būdų jai spręsti bei sukūrėme planą, kaip tai daryti. Tai, mūsų manymu, turės teigiamą poveikį mokyklai, mokiniams, o labiausiai – socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams, kurios galbūt ne visada turi galimybių ir laiko bei joms sunku rasti šios negerovės sprendimo būdus.

Susipažinę su problema ir išnagrinėję su ja susijusius šaltinius supratome, kad tai egzistuoja nuo tada, kai moksleiviai tapo priklausomi nuo informacinių technologijų. Mokiniai tapo nejudrūs, tingūs, mažai bendraujantys, neišradingi. To pasekmės: iškrypęs stuburas, nutukimas, sutrikusi virškinimo veikla. Daugiausia su šia problema susiduria 7 – 10 klasių mokiniai. Domėjomės, kad norint įveikti šią problemą reikia didelį dėmesį skirti fiziniam aktyvumui, įvairioms veikloms, kurios susijusios su judėjimu, judriu gyvenimo būdu. Žmonės, kovodami su šia bėda, organizuoja įvairius žygius, rengia sveikatinimo stovyklas. Aktyvus sportas, fizinė veikla gerina sveikatą ir mažina įvairias sveikatos problemas, tame tarpe ir ydingos laikysenos problemą.

Mes, „Medeinės“ mokyklos 6-8 klasių mokiniai manome, kad prie šios problemos sprendimo galime prisidėti ir mes savo iniciatyvumu skatindami savo draugus būti aktyvesniais, sportiškesniais, judresniais. Mes galime įtraukti į šią iniciatyvą mūsų kaimynus – dragūnų batalioną, kurie mums padėtų stiprinti fizinę sveikatą savo pavyzdžiu kaip tapti stipriems ir sveikiems. Taip pat nusprendėme imtis įvairių sporto veiklų. Vadovaujami kūno kultūros mokytojos O. Matulevičienės dalyvaujame įvairiose varžybose, kuriose niekada nebūname paskutiniai. Mokykloje turime puikią galimybę naudotis įvairiais laikysenos tobulinimo prietaisais, kuriuos pagal mūsų poreikius taiko šios srities specialistai: masažuotoja, kinezeterapeutai. Tokiais būdais sprendžiant šią problemą mokiniai taptų iniciatyvesni, judresni, pamažu priprastų prie judresnio gyvenimo būdo, galbūt pamiltų aktyvią fizinę veiklą ir naudotis IKT laiko liktų vis mažiau.

Šiai iniciatyvai gali sutrukdyti finansinės problemos, nes sportinėms veikloms reikalingas pastovus inventoriaus atnaujinimas. Tačiau manome, kad iniciatyvumas ir veiklumas turėtų mus vesti pirmyn – per projektines veiklas rastume galimybių atnaujinti šias priemones. Manome, kad sprendžiant šią problemą turi būti nukreipiams mokinių dėmesys į jiems įdomias fizines veiklas pagal kiekvieno gebėjimus, galias ir norus, pritaikant sportinį inventorių bei įtraukiant į šią veiklą dragūnų batalioną. Tai mokiniams taptų motyvacija siekiant būti aktyviems ir sportiškiems bei stipriems kaip Lietuvos kariai.

Šiai problemai spręsti mes sukūrėme veiksmų planą. Kiekvienos pertraukos metu, 6-10 kl. mokiniai, pagal iš anksto pasirinktas sportines veiklas sportuoja sporto salėje. Pasyviam sėdėjimui ir naudojimuisi IKT laiko nelieka, mokiniai tampa aktyvesni. Tvarką ir mokinių veiklas prižiūri budintys mokytojai (mūsų klasės nedidelės – nuo 5 iki 9 mokinių). Popamokinės veiklos metu veikia sportinės veiklos būreliai, kuriuos mokiniai lanko ir juose siekia sportinių rezultatų pagal savo galias ir gebėjimus. Juos koordinuoja kūno kultūros mokytoja. Tie mokiniai, kurie kenčia nuo ydingos laikysenos problemų, pagal sutartą laiką lankosi pas masažuotoją ir kinezeterapeutą. Tokiu būdu išvengiame per didelio sporto salės apkrovimo. Rudens, žiemos, pavasario ir vasaros atostogų metu kartu su dragūnu batalionu organizuojamos fizinio parengimo ir fizinio aktyvumo stovyklos. Šis planas galėtų tęstis visus mokslo metus bei vasaros atostogų metu, keičiant stovyklų pamainas.

Mes manome, kad šis planas yra įgyvendinamas ir būtų naudingas didinant mokinių fizinį aktyvumą bei gerinant sveikatą.

P.S.: mokykloje mokosi spec. poreikių mokiniai, todėl jiems fizinės sveikatos stiprinimas ir ydingos laikysenos koregavimas yra ypač svarbus. Šis mokinių sukurtas planas tikrai būtų veiksmingas ir reikalingas išsikeltam tikslui įgyvendinti.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Jolanta Gedrimienė