Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

Kas? Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos III klasė
Kokią problemą sprendžia? Informacijos apie studijų finansavimo galimybes trūkumas
Pasirinktas sprendimo būdas: domėtis savarankiškai, pagalbos prašyti tiek iš valdžios institucijų, tiek iš įvairių organizacijų ar fondų, galinčių finansuoti studijų kainą

Problemą (studijų finansavimas) pasirinkome pagal aktualumą mokiniams, ją aptarėme savo grupėje, su tėvais, skaitėme reikalingą informaciją internete, nagrinėjome statistinę informaciją (pvz. Kauno technologijos universitetas). Sprendžiama problema labai svarbi III klasės mokiniams, o jos sprendimas turės teigiamą poveikį abiturientų gyvenimui. Mokiniai renkasi valstybės finansuojamas vietas tose mokslo įstaigose, kurios labiausiai atitinką jų ir jų tėvų finansinę padėtį.

Išnagrinėję šią problemą, darome išvadą, jog studijų finansavimas egzistuoja visada: kiekviena aukštoji, aukštesnioji mokykla suteikia tokią galimybę. Studijų finansavimo klausimas stipriai priklauso nuo šeimos finansinės padėties, profesijos pasirinkimo motyvacijos. Ši problema aktuali daugiavaikėms šeimoms ir šeimoms, kuriose yra tik vienas iš tėvų. Jaunimas yra motyvuojamas kreiptis į įvairias finansines institucijas, fondus ar užsienio universitetus, kuriose yra išsprestos finansavimo problemos. Aptarinėjant šią problemą, manome kad mokiniai turetų aktyviai dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, kurios vienaip ar kitaip bando spresti šią problemą.

Problemos sprendimo vertinimas, aptarimas ir tobulinimas:

  1. Mūsų problemos sprendimo privalumai: profesijos motyvacija ir jos realizacija, aktualumas jaunimui;
  2. Kliūčių įveikimas: sunkumas surasti studijų finansavimo struktūrą, statistinės informacijos stoka ir kt. Šias kliūtis galima įveikti ir taip: susitikti su atstovais finansų skyriuje Švietimo ir mokslo ministerijoje ir gauti daugiau informacijos;
  3. Galutinis problemos sprendimas: studijų finansavimas įdomus jaunimui ir jų tėvams. Ji stimuliuoja mokimosi motyvaciją ir profesijos pasirinkimą.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Vera Kibickienė