Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Kas? Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos I G klasės mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Antazavės kaimo senyvo amžiaus žmonių vienišumo
Pasirinktas sprendimo būdas: senjorams rengiamos kompiuterinio raštingumo pamokos, asmeninis bendravimas, kvietimai į renginius ir įtraukimas į veiklas

Esame Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija. Projekte „Pažink valstybę” dalyvauja 16 I g (9 kl.) mokinių. Pasirinkome spręsti Antazavės kaimo senyvo amžiaus žmonių vienišumo problemą. Pagrindinis iššūkis – susiduriame labiau ne su vienišumo, bet su senyvo amžiaus žmonių uždarumo, užsisklendimo, nenoro, apatijos, pesimizmo, motyvacijos stokos, nepasitikėjimo savo jėgomis bei skurdo problema. Senyvo amžiaus žmonių vienišumo problemos sprendimo galimybėmis domėjomės lankydamiesi Antazavės seniūnijoje, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje, Zarasų rajono Socialinių paslaugų centre.

Spręsdami pasirinktą problemą, sumanėme organizuoti senyvo amžiaus žmonėms mokymus naudotis kompiuteriu, t. y. internetu. Parengtas skelbimas, kuris informavo Antazavės seniūnijos gyventojus apie mokymus. Mokinių sukurti kvietimai asmeniškai perskaityti ir įteikti 30-čiai senyvo amžiaus žmonių. Lapkričio 10 d. vyko pirmas užsiėmimas. Jame dalyvavo 5 asmenys. Numatome ir toliau pagal poreikį mokyti šio amžiaus žmonių grupę naudotis internetu. Pagrindinis iššūkis – įtikinti senyvo amžiaus žmogų mokytis naudotis internetu, nors jis ir finansiškai nepajėgus įsigyti kompiuterį bei interneto ryšį.

Mokiniai jau parengė lankstinuką, kuris primins kiekvienam jį perskaičiusiam, jog šalia mūsų yra ir senyvo amžiaus žmonės. Lankstinuku siekėme atkreipti jaunesnių kaimo bendruomenės narių dėmesį į šią socialinę grupę ir jos problemas. Lankstinukas jau parengtas, artimiausiu metu jį dauginsime ir dalinsime aplinkiniams. Su lankstinuku kviečiame susipažinti ir Jus! Tai padaryti galite čia.

Norėdami paįvairinti senyvo amžiaus žmonių kasdienybę ketiname pakviesti juos į artimiausią renginį gimnazijoje (,,Artėjant Lietuvos Šimtmečiui: Maironio Lietuva”): kursime kvietimus, juos įteiksime kiekvienam asmeniškai, pasiūlysime savo pagalbą – palydėti į renginį ir iš jo. Taip pat numatome įtraukti senyvo amžiaus asmenis į programą.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Jovita Vainikevičiūtė