Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

Kas? Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos 8-10 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Investicijų pritraukimo į regionus
Pasirinktas sprendimo būdas: konsultacijos ir bendradarbiavimas su valdžios institucijomis

Mes, Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos 8-10 klasių mokiniai, dalyvaujame projekte „Pažink valstybę‘‘. Projekto tikslas: paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas. Mūsų gimnazijai teko viena iš valstybės valdymo sričių – ūkio sritis. Ūkis – plati sąvoka, o problemą matome regioninės plėtros politikoje ir investicijų pritraukime į regionus.

Su šia problema lapkričio 9 d. nuvykome į Šalčininkų r. savivaldybę. Mus maloniai sutiko investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja p. Donata Ašmankevičienė. Buvome supažindinti su savivaldos struktūra ir veikla, lankėmės keliuose skyriuose. Taip pat susitikome su vicemere p. Jadvyga Sinkevič, su kuria aptarėme mūsų vykdomą projektą. Išsakėme savo nuomonę dėl jaunų žmonių emigracijos ir užsienio kapitalo pritraukimo. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių liktų dirbti Lietuvoje ir sodybos ne tuštėtų, o skambėtų vaikų juokas.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Vilija Petrauskienė