Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla

Kas? Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Nepakankamas Pagėgių savivaldybės finansavimas, lėšų trūkumas
Pasirinktas sprendimo būdas: pagalba įsitraukiant į viešųjų erdvių tvarkymą ir aktyvus dalyvavimas bendruomenės veiklose

Mūsų komandai teko nagrinėti valstybės finansų temą. Mokiniai aptarė šią temą valstybės, savivaldos, vietos lygmeniu. Buvo identifikuotos svarbiausios finansų problemos savivaldos lygmenyje – nepakankamas Pagėgių savivaldybės finansavimas, biudžeto deficitas. Suplanavome jas aptarti su Pagėgių savivaldybės administracijos direktore Dainora Butvydiene, Pagėgių savivaldybės finansų skyriaus vedėja Rūta Fridrikiene, kitais administracijos ir finansų skyriaus darbuotojais. Taip pat pasikalbėti su Natkiškių seniūnijos seniūne Vilyta Sirtautiene ir seniūnijos darbuotojais. Su Pagėgių kredito unijos skyriaus administracija sutarėme aptarti finansų tematiką, kredito įstaigos veiklą ir struktūrą.

Įvykusiuose susitikimuose aptarėme 2017 m. Pagėgių savivaldybės biudžetą, finansų problemas, vietos savivaldos institucijų struktūrą ir jų funkcijas. Susitikimų metu aptartos galimos mūsų komandos ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimo galimybės. Su Natkiškių seniūne susitarėme bendradarbiauti tvarkant Natkiškių seniūnijos viešąsias erdves. Taip padėtume spręsti viešųjų darbų finansavimo sumažinimo problemą. Pagėgių administracijos direktorė mums pasiūlė dalyvauti Natkiškių seniūnijos vietos bendruomenės projektinėse veiklose. Nutarėme viešinti projekto „Pažink valstybę“ veiklas savivaldos informavimo ir regioninėje žiniasklaidoje. Taip pat nutarėme rengti viešinimo susitikimus Natkiškių ir Piktupėnų bendruomenėse.

Lapkričio 11-13 projektą „Pažink valstybę“ vykdanti mokinių komanda apsilankė Pagėgių kredito unijoje ir susitiko su įstaigos administracija. Mes domėjomės Kredito unijos veiklos ypatumais, struktūra, funkcijomis ir karjeros galimybėmis. Labiausiai visus domino finansų tematika: kreditavimo sąlygos, finansinių operacijų galimybės. Interviu pabaigoje mokiniams buvo surengta mini viktorina. Visi mokiniai apdovanoti Kredito unijos suvenyrais.

Artimiausiomis dienomis tvarkysime Natkiškių seniūnijos viešąsias erdves ir susitiksime su bendruomenėmis.

Projekte dalyvaujančių mokinių atsiliepimai:

Julija: Man patiko, kad turėjome galimybę apsilankyti ir susipažinti su seniūnijos, savivaldybės struktūra, darbuotojais, atliekamomis funkcijomis. Turėjome galimybę apsilankyti Pagėgių kredito unijoje. Labiausiai patiko finansų skyriuje sužinota informacija."

Domantas: Labai vertingos interaktyvios pamokos, per kurias buvo galima daug ką sužinoti. Būtinai dalyvaučiau šitokio tipo projekte dar kartą-  labai patiko."

Pija: Puikūs įspūdžiai. Jaučiausi gerai, nes buvome maloniai priimami. Nustebino gautos dovanos."

Dovydas: Dovanos nustebino, jaučiausi padedantis."

Saulius: Labiausiai patiko informacija apie finansus. Buvo įdomu. Jaučiuosi geriau pažinęs Lietuvą, nes apie finansus nelabai ką žinojau. Mane labai nustebino informacijos pateikimo būdas ir malonus darbuotojų bendravimas."

Ligita: Jaučiausi labai smagiai. Buvo labai smagu keliauti į savivaldybės įstaigas. Labai daug sužinojome apie savivaldybę, seniūniją ir Kredito uniją."

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorius Žydrūnas Mickeliūnas