Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras

Kas? Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro 7 ir 9 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Atliekų rūšiavimo ir šiam tikslui skirtų konteinerių trūkumas mokykloje
Pasirinktas sprendimo būdas: mažųjų ir didžiųjų rūšiavimui skirtų konteinerių pastatymas bei įvairi veikla, supažindinanti su aplinkosauga. Komandos sukurtą filmuką galite pamatyti čia.

Mes, Vilkaviškio rajono, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro 7, 9 klasės mokiniai, gamtininkų būrelio nariai, sprendėme atliekų rūšiavimo problemą savo mokykloje ir konteinerių, skirtų atliekoms rūšiuoti, įsigijimo.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 23 straipsniu bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies reikalavimais, susipažinę su atliekų tvarkymo taisyklėmis, numatėme, kuri vietos valdžios institucija yra kompetentinga spręsti probleminę sritį, ir kreipėmės su prašymu priimti mokinių grupę.

Pirmiausia kreipėmės į mokyklos direktorių Zigmą Vasaitį dėl numatomos veiklos ir konteinerių įsigijimo galimybių. Mokiniai pristatė savo iškeltą problemą ir pateikė siūlomus sprendimus. Pasisiūlė paruošti skaidres ir supažindinti mokyklos bendruomenę su atliekų rūšiavimo taisyklėmis. Pristatė idėjas apie mokyklos mokinių sutelkimą gaminant konteineriukus atliekoms kabinetuose, apie reklaminio filmuko „Rūšiuok atsakingai gyvensi laimingai“ sukūrimą ir pristatymą, derino išvykų galimybes susitikti su Vištyčio regioninio parko direktoriumi N.Paškausku, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, Vilkaviškio rajono agentūros vedėju Vitu Baku, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriumi Algirdu Bogušinsku.

2017 m. spalio 11 dieną vykome į Vištyčio regioninio parko direkciją susitikti su parko direktoriumi N. Paškausku. Nurodę savo vizito tikslą tikėjomės, kad direktorius susisieks su Marijampolės atliekų tvarkymo centro direktoriumi ir susitars dėl mažųjų konteinerių, skirtų atliekų rūšiavimui patalpose įsigijimo, tačiau išgirdome pasiūlymą patiems susirasti telefono numerį internetinėje svetainėje ir susitarti dėl vizito. Pamanėme: kaip galėjo atsisakyti?! Pasirodė, kad taip direktorius tik paskatino patiems ieškoti būdo susisiekti su reikalinga institucija. Ieškojome, radome, paskambinome, susitarėme dėl vizito 2017 m. spalio 17 d.

Nuvykus į Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento, Vilkaviškio rajono agentūrą, pasitiko vedėjas Vitas Bakas, kuris supažindino mus ir pristatė vyriausiajam specialistui Stasiui Matoniui. Pastarasis , paklausinėjęs, ką žinome apie atliekų rūšiavimą, ar suprantame jo svarbą, išklausė mūsų vizito tikslą. Jis sutiko mums padėti įsigyti didžiuosius konteinerius atliekų rūšiavimui, kuriuos statysime prie mokyklos. Padėkoję už priėmimą, vykome į Marijampolės atliekų tvarkymo centrą, kur maloniai sutiko centro direktorius Algirdas Bogušinskas. Direktorius parodė atliekų tvarkymo aikštelę, papasakojo apie ateities planus, kurie mums atrodė labai reikalingi ir prasmingi. Sužinojome, kad čia gali sulaukti pagalbos žmonės, nukentėjusieji nuo gaisro, kitų stichinių nelaimių, galėdami įsigyti daiktų, buitinės technikos, kurią dar galima būtų panaudoti savo reikmėm. Prieš išvykdamas, direktorius pristatė mus centro ekologui Tomui Macijauskui ir pažadėjo padėti įsigyti mažuosius konteineriukus atliekų rūšiavimui patalpose (mokyklos koridoriuose). Atliekų tvarkymo centro ekologas parodė kaip atrodo sąvartynas, kaip ir kur surenkamos dujos, kaip jos panaudojamos, papasakojo apie atliekų rūšiavimo svarbą, perdirbimą. Pamatę, kaip atrodo sąvartynas realiai, ne nuotraukose ar televizoriaus ekrane, supratome, kad problema, kurią ėmėmės spręsti tikrai yra globali.

Po vizitų į numatytas vietos, rajono ir apskrities valdžios institucijas, toliau dirbame šia linkme. Rūšiuojame patys, kontroliuojame kitus, skatiname rūšiuoti ir savo šeimos narius. Dar planuojame suorganizuoti viktoriną atliekų rūšiavimo tema tarp įvairių klasių mokinių, mokytojų, mokyklos bendruomenės narių ir tėvelių. Planuojame organizuoti žaidimus per pertraukas, kurie suteiks ir žinių, ir skatins rūšiuoti.

Labai apsidžiaugėme, kad grįžę po rudens atostogų radome atvežtus mažuosius konteineriukus. Prie jų ir visuose mokyklos koridoriuose tvirtinome atvežtus ženkliukus „Rūšiuoji, vadinasi galvoji“. Esame dėkingi Marijampolės atliekų tvarkymo centro direktoriui už tesėtą pažadą. Dabar beliko sulaukti didžiųjų konteinerių, nes mokyklos mokiniai noriai ir intensyviai rūšiuoja, o surūšiuotų atliekų neturime kur išpilti.

Savo patirtį aptarėme apibendrinamajame susitikime. Prisiminėme, kad paskelbus, jog dalyvausime projekte „Pažink valstybę“, susipažinus su veiklos sritimi, pasirodė, kad įgyvendinti bus neįmanoma. Tačiau nesunkiai išskyrus iš mokinių pateiktų problemų vieną, kaip manėme, labiausiai tinkančią išspręsti savomis jėgomis, sudarę veiksmų planą, beveik ją išsprendėme. Aptarėme darbo sėkmę ir nesėkmes, nusprendėme, kad ir kokios sunkios beatrodytų problemos, pasitelkus į pagalbą aplinkinius, nenuleidžiant rankų, susipažinus su įstatymais, rasime valstybines institucijas, kurių pagalba galima pabandyti išspręsti iškilusias problemas.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Janina Vasaitienė