Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinė mokykla

Kas? Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinė mokykla
Kokią problemą sprendžia? Mokyklos bibliotekoje stinga 1-8 klasės grožinės programinės lietuvių literatūros kūrinių
Pasirinktas sprendimo būdas: bibliotekos papildymas ir mokiniams surengti kūrinių pristatymai

2017-2018 m.m. rugsėjo- gruodžio mėn. Šalčininkų rajono Čiužiakampio pagrindinė mokykla dalyvavo projekte „Pažink valstybę”. Kadangi mūsų parinkta valstybės valdymo sritis buvo kultūra, sprendėme problemą susijusią su būtent šia sritimi.

2016 m. pasikeitė lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bei pradinio ugdymo programa, tačiau mokyklos biblioteka tam buvo nepasiruošusi. Čia stigo 1-8 klasės grožinės programinės lietuvių literatūros kūrinių, taigi mes nusprendėme imtis iniciatyvos ir papildyti biblioteką. Norėdami ištirti moksleivių lietuvių literatūros poreikį, pildėme klausyminus, kuriuose apie 90 % respondentų nurodė, jog jiems trūksta lietuvių kalbos žinių, kadangi neskaito literatūros lietuvių kalba.

Mokykloje įvyko du projekto dalyvių susitikimai. Pirmame susitikime spalio 15d. aptarėmė projekto idėją, tikslus, veiklos planą bei išdalinome klausimynus mūsų įsivaizduojamai problemai ištirti. Lapkričio 7d. įvyko antras projekto dalyvių susitikimas, kurio metu aptarėmė apklausos metu gautą informaciją ir suformulavome problemą. Tą pačią dieną vykome į rajono savivaldybę su prašymu supažindinti mus su rajono savivaldybės kultūros skyriaus bei kultūros centro kompetencijomis bei jų vykdoma veikla ir pagal galimybę skirti mums lėšų lietuvių programinei literatūrai pirkti. Kadangi papildomų lėšų gauti pavyko, kartu su projekto dalyvių skirtomis lėšomis jas panaudojome reikalingų programinės literatūros kūrinių įsigyjimui.

Norėdami mokinius geriau supažindinti su naujais kūriniais, įtrauktais į 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros pradinio bei pagrindinio ugdymo programą, surengėme šių kūrinių pristatymus. Projekto dalyviai pristatinėjo naujus lietuvių programinės literatūros kūrinius ir už tai gavo pažymius. Be to, šešiems projekto dalyviams pavyko gauti lietuvių literatūros kūrinių iš tėvų, kaimynų, kurie taip pat buvo pristatyti.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Anna Moroz