Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Kas? Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos III G klasė
Kokią problemą sprendžia? Nepakankamas Zigmo Žemaičio įamžinimas
Problemos sprendimo būdas: šalia Tverečiaus pasienio užkardos pastatytas informacinis stendas, surastas ir mokinių prižiūrimas Z. Žemaičio tėvų kapas

Zigmas Žemaitis – ryški ir Lietuvos Nepriklausomybei svarbi asmenybė (matematikos profesorius, aviatorius, visuomenės veikėjas), kilusi iš Tverečiaus krašto, tačiau gimtinėje jo atminimas nėra tinkamai įamžintas.

Išsikėlę problemą, išsamiai susipažinome su iškilaus kraštiečio gyvenimu, diskutavome, ką būtų galima padaryti, susitikome su Tverečiaus seniūnijos darbuotojais, tarėmės su gimnazijos bendruomene. Nutarėme, kad reikia kokio nors ženklo.

Vis dėlto, bandydami išspręsti problemą, susidūrėme su tam tikrais iššūkiais. Daktorių kaimas, kuriame gimė Z. Žemaitis, išnykęs, iki jo vedąs keliukas klampus, žemė, kurioje ketiname ženklą statyti, privati. Be rajono valdžios pagalbos nieko nepadarysime. Tad susitarėme dėl susitikimo. Prieš vykdami numatėme vietą šalia Tverečiaus pasienio užkardos, kur galėtų būti pastatytas informacinis stendas.

Projekto metu suradome ir įsipareigojome prižiūrėti Z. Žemaičio tėvų kapą Tverečiaus kapinėse, į problemos sprendimą įtraukėme nemažai krašto piliečių. Susitikę su rajono meru Henriku Šiaudiniu, išdėstėme problemą ir pateikėme konkretų pasiūlymą. Įsipareigojome paruošti medžiagą informaciniam stendui apie Z. Žemaitį. Liko konkretūs darbai: susidaryti darbų grafiką, paskirstyti atsakingus, rūpintis stendo gamyba. Veikla turės ir kitokį tęstinumą: sukaupta medžiaga bus panaudota tradicinėje gimnazijos vakaronėje, kurioje šįmet bus kalbama ir apie Žemaitį.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Marytė Misiūnienė ir Nijolė Keraitienė