Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinė mokykla

Kas? Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinės mokyklos 7-8 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Investicijų pritraukimas į kaimo vietovę
Pasirinktas sprendimo būdas: susitikimas ir vizijos pristatymas Viešvilės miestelio bendruomenės centro „Skalvija“ tarybai, Jurbarko rajono savivaldybės  ir valstybinių institucijų atstovams

Pirmasis darbas, kurį teko padaryti – išsikelti problemą. Susirinkusi grupė mokinių kartu su vadovėmis Egle Gečaite ir Vaida Jakaityte susipažino su projekto tikslais, siekiais ir numatomomis veiklomis. Ieškodami aktualiausios problemos, diskutuodami, remdamiesi asmenine patirtimi, pasirinkome investicijų pritraukimo į kaimo vietoves problemą, konkrečiau mąstėme, kokius žingsnius turime suplanuoti, kad lėšos atkeliautų į Viešvilę. Pradedant nagrinėti šią problemą teko atsakyti į daug klausimų: nuo kada egzistuoja ši problema, kokios priežastys lemia, kad mūsų miestelis tuštėja, mažai jaunų šeimų, nors aplink nuostabi gamta, puikus susisiekimas. Toliau analizavome, kokios laukia pasekmės, ką reikia daryti, kad situacija gerėtų. Svarstėme, ką daro kiti kaimai, miesteliai, norėdami įveikti šią problemą? Kokie gali būti šios problemos sprendimo būdai? Mums aktualiausia buvo sutarti, kaip prie šios problemos sprendimo galime prisidėti mes, mokiniai?

Diskutuodami pirmiausia susidūrėme su mokinių požiūriu, kad jie nėra pajėgūs šią problemą išspręsti, kad jų niekas neklausys, jei ką ir pasiūlys. Mokiniams buvo sunkiai suvokiama, kad ir jų idėjos gali būti įgyvendintos, kad jų mintys gali tapti realybe. Iki šiol tokios problemos nesprendę mokiniai jautė didelę atsakomybę, stengėsi viską „pasverti“ ir „pamatuoti“, kėlė klausimą ,ar jų pateikti problemos sprendimo būdai gali būti įgyvendinti?

Kuomet problema buvo pasirinkta, mokiniai ieškojo informacijos apie sėkmės istorijas, bandė problemos sprendimo būdų ieškoti geruosiuose pavyzdžiuose, generavo mintis apie tai, kas galėtų nulemti lėšų pritraukimus, kūrė istorijas, fantazavo. Parengtame pristatyme išanalizavome problemą ir pateikėme jos sprendimo būdus, vykome į susitikimą su Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centro specialiste. Išsikeltą problemą ir jos sprendimus pristatėme specialistei, mokiniai jai uždavė daugybę klausimų, atsakymus gavome ir buvome nudžiugini, nes specialistė patikino, jog išsikeltoji problema Jurbarko rajone egzistuoja, o mūsų pateikti sprendimo būdai – tai galimi žingsniai šiai problemai išspręsti. Tą pačią dieną, Jurbarko viešojoje bibliotekoje susitikome su Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniais, kurie taip pat dalyvauja projekte „Pažink valstybę“. Susitikę vieni kitiems pristatėme savo parengtus pristatymus, aptarėme iššūkius, su kuriais susidūrėme, pasidalinome patirtimi ir informacija, susipažinome ir susidraugavome.

Šiuo metu su parengtu pristatymu planuojame organizuoti susitikimą su Viešvilės miestelio bendruomenės centro „Skalvija“ taryba, norime pristatyti savo darbą ir parodyti, jog mokiniai taip pat gali prisidėti prie didelės problemos sprendimo.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Eglė Gečaitė ir Vaida Jakaitytė