Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

Kas? Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos 6-8 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Patyčios bendraamžių tarpe
Pasirinktas sprendimo būdas: socialinės akcijos organizavimas, prevencinė veikla

Projekto „Pažink valstybę“ veikloje Tauragės r. Žygaičių gimnazijoje dalyvauja 6, 8 klasių mokiniai. Mūsų gimnazijai teko teisingumo sritis. Spalio mėnesį vyko du susitikimai su mokiniais, kurių metu buvo pristatyta projekto esmė ir reikšmė, veiklos planas, mokinių pristatyta ir aptarta informacija apie aukščiausias mūsų valstybės teisines institucijas (LR Teisingumo ministeriją, LR policiją, LR Konstitucinį teismą, Tauragės rajono apylinkės teismą) ir jų veiklos sritis. Aiškinomės teisingumo deivės Temidės simbolius, ieškojome liaudiškų posakių apie tiesą. Susitikimo metu nusprendėme identifikuoti aktualiausią problemą – šiam tikslui pasiekti atlikome 6-12 kl. mokinių apklausą. Paaiškėjo, jog svarbiausia – globalinė patyčių problema. Mokiniai aiškiai suvokia šią problemą, tad projekto dalyviai nusprendė prisidėti prie patyčių masto mažinimo šalyje – pradėti nuo savęs ir kitiems rodyti pavyzdį, juk geras pavyzdys – užkrečia.

Pasitarę nusprendėme mokykloje organizuoti akciją „Pamatyti negalima tylėti“, kurios metu atkreipėme dėmesį į Mokinio elgesio ir etikos taisyklių laikymąsi, akcentuojant, kad neužtenka žinoti savo teises, bet ir būtina vykdyti pareigas. Dalykų mokytojai ir klasės vadovai buvo kviečiami el. dienyne aktyviau nei įprastai fiksuoti mokinių elgesį (pastaba/pagyrimas) ir taip ,,pamatuoti“, kiek mūsų mokyklos mokiniai yra atsakingi už savo veiksmus ir elgesį.

Užsiėmimų metu susipažinę su teisinėmis institucijomis, nusprendėme nuvykti į Tauragės rajono apylinkės teismą. Lapkričio 10 dieną susitikome su teismo pirmininke Loreta Bajoriniene, kuri papasakojo, su kokiomis problemomis susiduria nepilnamečiai, kokios bylos nagrinėjamos, kaip sprendžiamas nusikaltusių vaikų tolimesnis likimas. Pokalbio metu mokiniai pristatė savo iškeltą problemą ir pasisiūlė prisidėti prie jos sprendimo. Mokiniams labai patiko ekskursija, kurią vedė teisėjo padėjėjas ryšiams su visuomene Mindaugas Radvila. Jis aprodė teismo salę, kurioje vyksta bylų nagrinėjimas, archyvą, kuriame saugomos bylos, sulaikytųjų kameras.

Taigi, apsilankymas teisme mokiniams paliko didelį įspūdį. Visi kartu priėjome bendrų išvadų: norėdami mūsų valstybei padėti išvengti patyčių, privalome būti atsakingi už savo veiksmus, pilietiški, neabejingi ir teisingi.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Ineta Maziliauskienė ir Giedrė Statkuvienė