Vilniaus „Juventos“ gimnazija

Kas? Vilniaus Juventos gimnazijos III klasė
Kokią problemą sprendžia? Naujininkų kultūros „renovacija“
Pasirinktas sprendimo būdas: Problemos pristatymas Naujininkų seniūnui ir Naujininkų bendruomenės valdybos pirmininkui, kreipimasis į atitinkamas valstybės institucijas dėl Naujininkų kultūrinės aplinkos gerinimo, buvusios tradicinės Užgavėnių šventės Naujininkuose organizavimas, naujojo parko (kuris dar be pavadinimo) priežiūra, glaudus bendradarbiavimas su Naujininkų bendruomene, organizuojant šventes, akcijas, tvarkant aplinką.

Esame Vilniaus „Juventos“ gimnazijos trečiokai. Ši mokykla yra Naujininkuose. Norėtųsi pabrėžti, jog mūsų gimnazija yra daugiatautė ir daugiakultūrė. Po jos stogu sutelpa visi: ir lietuviai, ir rusai, ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, ir žydai, ir azerbaidžaniečiai, ir lenkai, ir gruzinai.

Mums, manome, pasisekė nuo rugsėjo mėnesio dalyvaujame Ugdymo plėtotės centro ir Valstybės pažinimo centro projekte „Pažink valstybę“. Visąlaik dirbome labai atsakingai: pirmiausia susipažinome vieni su kitais, vėliau aiškinomės, kaip veikia mūsų valstybė, kas joje atsakingiausias už kultūros problemas. Kai kam gali pasirodyti, kad esame egoistai, bet visgi mums labiausiai rūpi mūsų antrieji namai – mokykla – ir rajonas, kuriame ji yra. Tai Naujininkai. Todėl pasitarę, prisiskaitę straipsnių apie šio rajono istoriją, buitį ir būtį, pasvarstę, atlikę apklausą, pasižvalgę po Naujininkus, iškėlėme Naujininkų kultūros „renovacijos“ problemą. Problema dar neišspręsta, bet įžvalgų, idėjų turime. Lapkričio 14 dieną einame vizito pas Naujininkų seniūną R. Lingį, be to, ten dar susitiksime su „Naujininkų bendruomenės“ valdybos pirmininku A. Melianu.

Projekte buvo nelengva išgryninti problemą, nes jų Vilniuje tikrai daug. Opiausia šiuo metu, tikriausiai, Gedimino kalno irimas. Mes manome, jog kiekvienas turi pirmiausia tinkamai tvarkytis savo kieme, o mūsų, juventiškių, kiemas – tai Naujininkai, todėl ir susirūpinome Naujininkų kultūros „renovacija“. Visgi sunkiausia buvo laukti atsakymo iš Naujininkų seniūno dėl vizito. Bet ilgokai laukę sulaukėme. Matyt, seniūnas turintis daug darbų.

Lapkričio 14 d. susitikome su Naujininkų seniūnu R.Lingiu ir Naujininkų bendruomenės“valdybos pirmininku A. Melianu. Atkreipėme dėmesį į Naujininkų įvaizdį, susikurtą vilniečių, pateikdami surengtą interviu apie Naujininkus, priminėme, kokie kultūriniai objektai mūsų rajone yra, bet mažai kas apie juos težino, pateikėme situacijos keitimo viziją. Buvome atidžiai išklausyti ir supratome, kad tiek seniūnijos, tiek Naujininkų bendruomenės, tiek mūsų, „Juventos“ gimnazijos bendruomenės, ypač mokinių, sumanymai ir užmojai panašūs. Dabar svarbiausia bendradarbiaujant veikti kartu.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Lilija Jankeliūnienė, Nėrija Paulionienė ir trečiokai