Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Kas? Varėnos rajono, Merkinės V. Krėvės gimnazijos Ibg klasės mokinai
Kokią problemą sprendžia? Nedarbas Varėnos rajone
Pasirinktas sprendimo būdas: smulkiojo verslo skatinimas ir glaudesnis bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis

Laba diena, esame iš Varėnos r., Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos. Projekte ,,Pažink valstybę“ dalyvauja Ib g klasės mokiniai ir aš – Eimantas Vitkauskas – jų auklėtojas, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas. Mūsų problema – nedarbas rajone (nagrinėjama valstybės valdymo sritis – socialinė apsauga).

Išnagrinėjome, išanalizavome mūsų pasirinktą problemą nušviečiančią medžiagą, rinkome informaciją, diskutavome, dalijomės patirtimi, įgyta apklausus senelius, tėvus, kaimynus. Kartu su mokiniais numatėme, kurios vietos valdžios institucijos yra kompetentingos spręsti mūsų pasirinktą probleminę sritį ir kreipėmės į jas su prašymu mus priimti. Visos vietos valdžios institucijos mielai sutiko (buvome maloniai nustebinti!) teikti informaciją, bendradarbiauti ir prisidėti prie galimo problemos sprendimo.

Spalio 25 d. įvyko suplanuota išvyka į Merkinės seniūniją. Susitikime su seniūnu Gintautu Tebėra ir socialinio darbo organizatore Silvestra Batulevičiene. Sužinojome, kad nedarbo statistika seniūnijoje – kintanti (priklauso nuo metų laiko, kaip ir visame Varėnos rajone), dominuoja bedarbės moterys, vyrų – ženkliai mažiau. Didelė problema – alkoholizmas (darbo yra, tik dirbti nenori), iniciatyvos ir motyvacijos stoka (bijo rizikuoti, pradėti verslą, verčiau išvažiuoja dirbti į užsienį). Seniūnas mokiniams tiesiog pasufleravo tas nišas, kur sename, istoriniame Merkinės miestelyje galima pradėti verslą, pažadėjo visą įmanomą pagalbą iš vietos valdžios pusės. G. Tebėra nustebo, kad devintokai, jau susipažinę su vietos nedarbo problema, patys turėjo įdomių pasiūlymų (smulkūs prekybos taškai prie gausiai lankomo Merkinės piliakalnio, ežerų ir kitų vandens telkinių, apžvalgos bokšto, kur būtų galima nusipirkti suvenyrų, ženkliukų, istorinių atvirukų, atsigerti kavos, gauti informacijos apie lankytinas Merkinės vietas). Galimas bendradarbiavimas su „Vienaragių šilu“ – keramiko Džiugo Petraičio įsteigtos viešosios įstaigos, kurios pagrindinė veiklos sritis – juodoji keramika. Tai – dar viena graži vietinės jaunos šeimos sėkmingo verslo, susijusio su gyvenimo būdu, istorija. Vaikus sudomino netradiciniai kelių jaunųjų ūkininkų verslai, pvz. vienos kultūros – česnakų auginimas. Problema, kad trūksta darbininkų. Į alkoholį įnikę vietiniai bedarbiai mieliau renkasi pašalpas, miško gėrybių rinkimą, o ne siūlomą darbą. Mokiniai įžvelgė bendradarbiavimo stoką su nacionaliniu Dzūkijos parku ir vietos bendruomene.

Džiugu, kad po truputį, bet grįžta emigrantai – jaunos šeimos. Jų vaikai papildo vaikų lopšelį – darželį, mokyklą. Sugrįžę iš užsienio emigrantai parsiveža verslo idėjų, investuoja svetur įgytus pinigus. Tokia įdomi diskusija vyko su Merkinės seniūnu ir socialinio darbo organizatore. Vaikai pastebėjo, kad seniūnas dažnai vaikų išsakytus pasiūlymus, mintis pasižymėdavo.

Lapkričio 10 d. mokykliniu autobusu vykome į Varėną. Mūsų laukė susitikimai su Varėnos rajono meru A. Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyr. specialiste Egle Stirbiene ir Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus projekto ,,Atrask save“ su jaunimu dirbančia specialiste – koordinatore Janina Speteliūniene. Varėnos rajono meras A. Kašėta – istorikas, todėl nedarbo problemą rajone sieja su planinės ekonomikos žlugimu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Mokiniai įsitikino, kad buvo teisūs, dėliodami galimus problemos sprendimo žingsnius, iš mero išgirdę apie smulkaus verslo įmonių trūkumą Varėnos rajone, iniciatyvos, motyvacijos stoką, nepasitikėjimą savo jėgomis, nepakankamą bendradarbiavimą. Meras pritarė – geros idėjos įgyvendinimas istorinėje Merkinėje išnaudojant turizmo galimybes, gražią vietos gamtą ir miškus, gali garantuoti nemažai naujų darbo vietų. A. Kašėtai patiko vaikų siūlymas palaipsniui mažinti pašalpas „amžiniems“ pašalpininkams tuo skatinant jų motyvaciją. Tik meras prisipažino čia esąs bejėgis – rajono valdžia viena tokių ribojimų daryti negali.

Varėnos rajono savivaldybės Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Eglė Stirbienė asmenine patirtimi ir pavyzdžiu patikino mokinius, kad galima sėkmingai dirbti rajone. Ji 9 metus gyveno ir dirbo Airijoje, parsivežė daug patirties, kurią sėkmingai pritaiko namuose. Kalbantis, diskutuojant, bendraujant dvi valandos pralėkė nepastebimai. Vaikus žavėjo mero paprastumas, nuoširdumas, rimtas požiūris į mokinius, jų nuomonės išklausymas, raginimas užduoti daugiau „nepatogių“ klausimų. Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus projekto „Atrask save“ su jaunimu dirbanti specialistė – koordinatorė Janina Speteliūniene paragino vaikus pasitikėti savo jėgomis, nebijoti svajonių ir tikėti jomis bei patikino, kad prireikus ši valdžios institucija visada pasiruošusi padėti jauniems žmonėms.

Dauguma mokinių prisipažino, kad šią instituciją, joje dirbančius žmones įsivaizdavo visiškai kitaip, o pats pavadinimas „Darbo birža“ kėlė kitokias asociacijas (girdėtos kalbos kaime, suaugusiųjų atsiliepimai). Vaikai stebėjosi, kad į jų siūlomus nedarbo problemos sprendimo būdus čia buvo žiūrima rimtai, su jais diskutuojama. Iš čia parsivežėme įdomios medžiagos, kuria su mumis čia maloniai pasidalino. Mokiniai tarėsi, kaip savo vizitą pristatys mokyklos tinklapyje, kad sudomintų kitų klasių mokinius, pasidalintų įgyta patirtimi. 

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorius Eimantas Vitkauskas