Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras

Kas? Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro 8-9 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Mokykloje nevienodas dėmesys skiriamas visų asmens kompetencijų ugdymui(si)
Pasirinktas sprendimo būdas: praktinė veikla, kurios metu įgyjami pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą, tapti pilietiškais visuomenės nariais

Pirmajame susitikime su mokiniais pristatėme ir aptarėme projekto idėją, tikslus, numatėme veiklos planą ir paskyrėme užduotis mokiniams, aptarėme, kaip jie bus skatinami už atliktą darbą. Antrojo susitikimo metu aptarėme surinktą informaciją apie valstybės valdymo sritį ir parengėme problemos sprendimo planą, pasidalijome darbais, numatėme reikalingus susitikimus ir jų turinį.

Įgyvendindami projektą spalio 25 d. vykome į susitikimą Ignalinos rajono savivaldybėje. Čia apžiūrėjome mero kabinetą, Švietimo ir kultūros skyriaus patalpas. Rajono mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis papasakojo apie savivaldybės tarybos darbą, o Švietimo ir kultūros skyriaus vyresnioji specialistė Rita Gasiukevičienė pristatė Švietimo skyriaus veiklą.

Mūsų mokiniai savo ruožtu papasakojo apie projektą „Pažink valstybę“, argumentuotai pristatė pasirinktą spręsti problemą, nurodė, kodėl tai yra problema ir pateikė siūlomus sprendimo būdus. Diskutavo su vietos valdžios darbuotojais dėl požiūrio į pasirinktą problemą ir jos sprendimo būdus bei siūlė, kaip patys mokiniai galėtų prisidėti prie problemos sprendimo ir kaip Švietimo ir kultūros skyrius galėtų pagelbėti įgyvendinti idėjas.

Po šio susitikimo mokiniai susirinko dar kartą, įvertino visus pasiūlymus ir, mokytojų padedami, numatė aptartos problemos sprendimo žingsnius: apsilankyti penkiose rajono organizacijose ir įstaigose.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Bronė Česliokienė ir Neringa Mudėnienė