Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Kas? Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Aukštas nepilnamečių nusikalstamumo lygis
Pasirinktas sprendimo būdas: atmintinės, ką turi žinoti jaunuolis, kad netaptų nusikaltimo auka arba pats nenusikalstų, parengimas ir sklaida

Visą spalio mėnesį vyresniųjų klasių mokiniai nagrinėjo gautą teisingumo sritį: susipažino su teisingumą vykdančiomis institucijomis mūsų mieste, išsiaiškino jų funkcijas. Čia iškilo ir problemų, nes mokiniai nežinojo apie dalies teisingumą vykdančių institucijų egzistavimą (prokuratūra, Valstybės saugumo departamento teritorinis padalinys). Susipažinę su institucijomis bei jų funkcijomis, mokiniai grupėse diskutavo apie didžiausias Visagino miesto problemas, iškylančias teisingumo srityje. Grupių diskusijų rezultatus mokiniai pristatė visiems projekto „Pažink valstybę“ dalyviams. Diskusijos apibendrinimui buvo skirta užduotis: reikėjo sutarti dėl didžiausios teisingumo srities problemos mūsų mieste. Ir nors mokinių iškeltų problemų buvo tikrai įvairių ir skirtingų (tėvų nesirūpinimas vaikais, prekyba žmonėmis, mokinio taisyklių pažeidimai), diskusijos metu pavyko išgryninti aktualiausią problemą: „ką daryti, kad mieste mažėtų nepilnamečių įvykdomų nusikalstamų veikų?“. Pasirinkus tokią problemą, visiems pasirodė tikslinga apsilankyti institucijoje, tiesiogiai susijusioje su šios problemos sprendimu.

Lapkričio 10d. projekto „Pažink valstybę“ dalyviai lankėsi Visagino policijos komisariate. Šios institucijos veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Onutė Pernavienė supažindino su institucijos veikla. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, kaip miestas yra ištisą parą stebimas vaizdo kameromis, o tai yra vienas iš nusikaltimų prevencijos būdų. Taip pat mokiniai apžiūrėjo laikinojo sulaikymo kameras, kurios dabar yra renovuotos ir atitinka higienos normas. Vėliau visi buvo pakviesti į įstaigos konferencijų salę, kur vyko iškeltos problemos aptarimas. Vyriausioji tyrėja O. Pernavienė akcentavo, kad nepilnamečių padaromų nusikalstamų veikų padaugėja vasaros metu, o tai, ko gero, galėtų būti siejama su tuo, kad vasarą jaunimas nelanko mokyklos ir, neturėdamas tikslingos veiklos, dažniau nusikalsta. Šiuo metu policija nusikalstamumo problemą sprendžia išsiųsdama daugiau ekipažų į miesto gatves. Rezultatas, kaip teigė pranešėja, yra pastebimas, nes mieste mažėja viešosios tvarkos pažeidimų.

Deja, mieste trūksta jaunimui patrauklių erdvių, yra nemaža socialinė atskirtis. Policija, kaip institucija, nepilnamečių nusikalstamas veikas mažina pirmiausiai bendradarbiaudama su ugdymo įstaigomis, vykdydama aktyvią prevencinę veiklą bei bausdama už padarytas nusikalstamas veikas. Į klausimą, kokias dar būtų galima naudoti priemones, kurios skatintų nepilnamečių padaromų nusikalstamų veikų mažėjimą, policijos atstovė nedavė tikslaus atsakymo, nes, jos manymu, reikėtų atsižvelgti ir į tikslines grupes (socialinę atskirtį patiriantys, nelankantys mokyklos ar tik vasaros metu daug laisvo laiko turintys jaunuoliai), esamą infrastruktūrą, finansines galimybes, pačių piliečių aktyvumą ir norą spręsti problemas. Ir pareigūnė, ir mokiniai pritarė idėjai, kad labai daug galima nuveikti aktyviau veikiant socialinių tinklų platformoje, nes šiuo metu didžiąją dalį savo laisvalaikio jaunuoliai praleidžia socialiniuose tinkluose.

Lapkričio 13d. susirinkę projekto dalyviai pasidžiaugė naudinga išvyka į Visagino policijos komisariatą bei nusprendė sukurti atmintinę, kurioje būtų nurodyta, ką turi žinoti jaunuolis, kad netaptų nusikaltimo auka arba pats nenusikalstų. Kuriamos atmintinės pateikiama informacija bus derinama su Visagino policijos komisariato vyriausiąja tyrėja O. Pernaviene ir bus talpinama mokyklos tinklalapyje. Be to, numatyta mieste veikiančioms jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms pasiūlyti skelbti atmintinę savo Facebook paskyrose. Taip pat projekto dalyviai ketina prisijungti ir organizuojant mokykloje prevencines paskaitas, skirtas Geltonojo kaspino dienai.

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Zita Miškinytė-Mazūrienė