Trakų rajono Rūdiškių gimnazija

Kas? Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos II klasė
Kokią problemą sprendžia? Mokslo metų trukmės ilginimas
Pasirinktas sprendimo būdas: bus tikslinama

Sprendžiame švietimo srities problemas, pasirinkome mokslo metų trukmės prailginimo klausimą. Projekto eigoje sunkiausia buvo išsirinkti aktualiausią problemą (rinkomės iš 6 iškeltų problemų). Mūsų pasiekti rezultatai: mokiniai patobulino bendravimo su oficialiomis įstaigomis įgūdžius, atliko tėvų apklausą apie iškeltą problemą, paėmė interviu iš gimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymo reikalams apie ugdymo organizavimą birželio mėnesį mūsų gimnazijoje.

Lapkričio 14d. vykstame į susitikimą su Trakų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja, kur diskutuosime apie mūsų iškeltą problemą. Lapkričio mėnesį vyksime diskutuoti su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. 

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Elena Červiak