Šalčininkų rajono Elizos Ožeškovos gimnazija

Kas? Šalčininkų rajono Elizos Ožeškovos gimnazijos 8-10 klasių mokiniai
Kokią problemą sprendžia? Psichologinės pagalbos teikimas mokykloje
Pasirinktas problemos sprendimo būdas: mokymosi aplinkos mikroklimato gerinimas, glaudesnis mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, vyresniųjų mokinių pagalba jaunesniesiems

Šalčininkų rajono Elizos Ožeškovos gimnazija, kartu su 60 kitų Lietuvos savivaldybių mokyklų buvo atrinkta dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos, drauge su Ugdymo plėtotės centru ir Valstybės pažinimo centru įgyvendinamame projekte „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas, stiprinti moksleivių pilietinį aktyvumą ir įsitraukti į aktualių visuomenei problemų sprendimą. Visos mokyklos buvo suskirstytos į 3 grupes pagal valstybės valdymo sritis.

Mūsų gimnazijai atiteko švietimo sritis, į ją projekte gilinasi 8-10 klasių mokinių grupė. Gimnazijos moksleiviai nustatinėjo švietimo problemas mūsų gimnazijoje ir iš įvairių keliamų problemų nusprendė nagrinėti jų nuomone svarbiausią – „Psichologinės pagalbos teikimas sprendžiant aktualius klausimus“. Moksleiviai nutarė kreiptis pagalbos į Šalčininkų rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą, bet dėl didelio jos užimtumo ir būtinos labai ankstyvos išankstinės registracijos patekti į susitikimą ir susipažinti su jos veikla mums nepavyko. 

Lapkričio 20 dieną gimnazijos moksleiviai susitiko su Šalčininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič, vyriausiąja specialiste Regina Kazarevskaja. Susitikimo metu gimnazijos moksleiviai pristatė gimnazijoje iškelta problemą, diskutavo su švietimo skyriaus darbuotojais, kaip ją išspręsti. Taip pat arčiau susipažino su švietimo sistema, rajono aktualiomis problemomis ir jų sprendimo būdais. Supratome, kad įstatymiškai mūsų gimnazijai psichologo etatas nepriklauso, nes mokykloje nėra 400 moksleivių ir turime iš mokyklos krepšelio ieškoti lėšų pirkti psichologo paslaugas. Vyriausioji specialistė Regina Kazarevskaja akcentavo, kad moksleiviai patarimų ir psichologinės pagalbos turėtų nebijoti ieškoti kreipdamiesi į tėvus, klasės auklėtoją.

Dar vienas iššūkis, su kuriuo susidūrėme  moksleivių viešojo kalbėjimo įgūdžių stoka. Ne visi mokiniai drąsiai gebėjo išsakyti savo nuomonę, diskutuoti ir užduoti jiems rūpimus klausimus.

Problemos išspręsti nepavyko, bet buvo pasiūlyta kreiptis į Švietimo ministeriją ir siūlyti formuojant klasės krepšelį, nepriklausomai nuo mokinių skaičiaus, papildomai skirti lėšų psichologo etatui. Planuojame gerinti mokyklos gimnazijos mikroklimatą per mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, organizuoti veiklas ir diskusijas su moksleiviais neformalioje aplinkoje, mokymus tėvams aktualiomis temomis. Taip pat nusprendėme, kad vyresnių klasių moksleiviai teiks pagalbą ir paramą pradinių klasių moksleiviams (pvz. patyčių prevencija, pagalba pradinių klasių auklėtojams, namų darbų ruošos pagalba pradinukams ir pokalbiai jiems aktualiomis temomis).

Išsamiau su projekto veiklomis galite susipažinti čia

Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorė Regina Dzingelienė